Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii "Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2011.104.1053

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii "Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1)
wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia,
3)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł (kwadrat), określone w załączniku nr 3 do zarządzenia

- z serii "Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski.

Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 8 grudnia 2011 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

Wartość2 zł
Cechy graficznestrona głównaWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-11, poniżej orła napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW.
strona odwrotnaPo prawej i lewej stronie stylizowane wizerunki: popiersia Jerzego Wasowskiego z profilu i popiersia Jeremiego Przybory z profilu. Pomiędzy nimi, centralnie, stylizowane wizerunki nut. U góry, półkolem, napis: JERZY WASOWSKI. Poniżej stylizowany zarys dłoni i klawiatury fortepianu. U dołu, półkolem, napis: JEREMI PRZYBORA. Powyżej stylizowany zarys dłoni i wiecznego pióra.
Brzeg (bok)Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Masa (w gramach)8,15
Średnica

(w milimetrach)

27,00
StopCuAl5Zn5Sn1
Wielkość emisji

(w sztukach)

800 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ

Wartość10 zł
Cechy graficznestrona głównaU góry, po lewej stronie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Powyżej, na prawo od orła, stylizowany wizerunek mikrofonu. Poniżej stylizowany fragment zapisu nutowego. Po lewej stronie stylizowany wizerunek kamery. U dołu, półkolem, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Powyżej oznaczenie roku emisji: 2011, umieszczone na tle stylizowanych wizerunków kartek. Nad nim napis: 10 ZŁ. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW.
strona odwrotnaPo prawej stronie stylizowany wizerunek popiersia Jerzego Wasowskiego. Pod nim napis: JERZY/WASOWSKI. Po lewej stronie stylizowany wizerunek popiersia Jeremiego Przybory. Pod nim napis: JEREMI/PRZYBORA. W górnej części i z prawej strony u dołu, stylizowane wizerunki nut. W otoku napis: HISTORIA POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ.
Brzeg (bok)gładki
Masa (w gramach)14,14
Średnica

(w milimetrach)

32,00
PróbaAg 925/1000
Wielkość emisji

(w sztukach)

50 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ

Wartość10 zł
Cechy graficznestrona głównaU góry, po prawej stronie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Na prawo od orła napis: 10/ZŁ. Poniżej orła, po prawej stronie, oznaczenie roku emisji: 2011. Po lewej stronie stylizowany fragment zapisu nutowego. U dołu stylizowane wizerunki: odwróconego cylindra, laski, kwiatu, kartek papieru i wiecznego pióra. Poniżej napis: RZECZPOSPOLITA. Po prawej stronie, prostopadle, napis: POLSKA. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW.
strona odwrotnaCentralnie, stylizowany wizerunek okładki płyty Kabaretu Starszych Panów, z wizerunkami postaci Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. U dołu stylizowany napis: Kabaret Starszych Panów. Nad nim napis: JEREMI/PRZYBORA/JERZY/WASOWSKI. U góry, wzdłuż krawędzi monety od lewej strony do prawej, napis: HISTORIA POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ.
Brzeg (bok)gładki
Masa (w gramach)14,14
Wymiary28,20 x 28,20 (kwadrat)
PróbaAg 925/1000
Wielkość emisji

(w sztukach)

50 000
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676.