Monitor Polski

M.P.2005.16.271

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 23 marca 2005 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZORY, STOP, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ, 10 ZŁ I 200 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg

(bok)

Masa

(w gramach)

Wymiary

(w milimetrach)

Stop / próbaWielkość emisji

(w sztukach)

strona głównastrona odwrotna
2 złWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-05, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.Stylizowany wschód słońca nad górą Fuji na tle ozdobnego reliefu. U góry wizerunek dwóch żurawi w locie. Z lewej strony półkolem napis: EXPO, z prawej półkolem napis: AICHI. U dołu napis: 2005.Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami8,15średnica:

27,0

CuAl5Zn5Sn11.000.000
10 złStylizowany wizerunek fragmentu pomnika Fryderyka Chopina z Łazienek Królewskich w Warszawie. Z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzdłuż lewego boku monety napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Wzdłuż prawego boku monety oznaczenie roku emisji 2005 oraz napis: 10 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.Wizerunek pary żurawi. Z lewej strony wizerunek sosny oraz wzdłuż lewego boku monety napis: EXPO. Wzdłuż prawego boku monety napis: 2005 AICHI.gładki14,14wysokość: 29,20

długość: 43,40

(kształt wachlarza o kącie rozwarcia 100 stopni)

Ag 925/100080.000
200 złStylizowany wizerunek fragmentu pomnika Fryderyka Chopina z Łazienek Królewskich w Warszawie. Poniżej z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Powyżej orła z lewej strony napis: 200 ZŁ. Z lewej strony półkolem oznaczenie roku emisji 2005. U dołu półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.Stylizowane wizerunki: Zamku Nagoya na tle góry Fuji oraz gałązki kwitnącej śliwy. U góry napis: EXPO / 2005 / AICHI.gładki15,50średnica:

27,0

Au 900/10004.200