Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminów wprowadzenia ich... - M.P.2004.37.656 - OpenLEX

Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2004.37.656

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2004 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 6 września 2004 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.
Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 10 września 2004 r.
Monetę, o której mowa w § 2, wprowadza się do obiegu z dniem 20 września 2004 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY, STOP, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ I 20 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg (bok)Masa

(w gramach)

Średnica

(w milimetrach)

Stop/próbaWielkość emisji

(w sztukach)

strona głównastrona odwrotna
2 złWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-04, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.Korowód w strojach ludowych niosący plony. Z prawej strony korowodu napis: DOŻYNKI.Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami8,1527,00CuAl5Zn5Sn1850.000
20 złW centralnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół orła wieniec dożynkowy z chlebem, warzywami i owocami przepleciony białą i czerwoną wstęgą. Z lewej strony oraz z prawej strony półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. U dołu napis: 20 ZŁ. Z lewej strony napisu półkolem oznaczenie roku emisji: 2004. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.Korowód w strojach ludowych niosący plony. U góry półkolem napis: DOŻYNKI.gładki28,2838,61Ag 925/1000 oraz farby: biała i czerwona74.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg (bok)Masa

(w gramach)

Średnica

(w milimetrach)

StopWielkość emisji

(w sztukach)

strona głównastrona odwrotna
2 złNa tle stylizowanej mapy Polski wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2004. U dołu napis: zł 2 zł. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.Wizerunek herbu województwa podkarpackiego. U góry półkolem napis: WOJEWÓDZTWO, u dołu półkolem napis: PODKARPACKIE.Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami8,1527,0CuAl5Zn5Sn1920.000