Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2004.8.127

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 9 lutego 2004 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 100 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
Monety, o których mowa w § 1 i 2, wprowadza się do obiegu z dniem 20 lutego 2004 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzegMasaŚrednicaStop/próbaWielkość
strona głównastrona odwrotna(bok)(w gramach)(w milimetrach)emisji (w sztukach)
2 złNa tle stylizowanej mapy Polski wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2004. U dołu napis: zł 2 zł. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.Wizerunek herbu województwa kujawsko-pomorskiego. U góry półkolem napis: WOJEWÓDZTWO, u dołu półkolem napis: KUJAWSKO-POMORSKIE.Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni rozdzielony gwiazdkami.8,1527,0CuAl5Zn5Sn1750.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 100 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzegMasaŚrednicaPróbaWielkość
strona głównastrona odwrotna(bok)(w gramach)(w milimetrach)emisji

(w sztukach)

100 złWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-04, pod orłem napis: ZŁ 100 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.Popiersie króla Przemysła II. Z lewej strony półkolem napis: PRZEMYSŁ II, z prawej: 1295-1296.gładki8,021,0Au 900/10003.400
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260.