Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2001.17.292

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2001 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 22 maja 2001 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 6 czerwca 2001 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZORY, STOP, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ, 10 ZŁ i 200 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg

(bok)

Masa

(w gramach)

Średnica

(w milimetrach)

Stop

(próba)

Wielkość

emisji

(w

strona głównastrona odwrotnasztukach)
2 złWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-01, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MWWizerunek Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z lewej strony daty: 1901/1981. Wokół napis 100-LECIE URODZIN KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGONa boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami8,1527,0CuAl5Zn5Sn11.200.000
10 złWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Poniżej orła napisy: na wstędze SOLI DEO oraz z lewej strony: ROK, z prawej: 2001. U dołu półkolem napis: ZŁOTYCH 10 ZŁOTYCH. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MWWizerunek Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego na tle zarysu katedry św. Jana w Warszawie. Z lewej strony daty: 1901+1981. U góry półkolem napis: KS. KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKINa boku napis 100. ROCZNICA URODZIN,

trzykrotnie powtórzony, rozdzielony gwiazdkami

14,1432,0Ag 925/100060.000
200 złZ prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony herb Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. U dołu napis: 200/ZŁOTYCH oraz półkolem: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2001 ROK. W tle stylizowany fragment architektury gotyckiej. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MWWizerunek Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego na tle stylizowanego fragmentu architektury gotyckiej. Z lewej strony daty: 1901/1981. Wokół napis: 100-LECIE URODZIN KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGONa boku napis: 100.

ROCZNICA

URODZIN,

trzykrotnie powtórzony, rozdzielony gwiazdkami

15,5027,0Au 900/10004.500