Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Monitor Polski

M.P.1998.6.138

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 1998 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 6 lutego 1998 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 25 lutego 1998 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

WZORY, STOP, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ I 10 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg

(bok)

Masa

(w gramach)

Średnica

(w milimetrach)

Stop, próbaWielkość emisji

(w tys. szt.)

strona głównastrona odwrotna
2 złWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-98, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MWWizerunek zawodnika podczas zjazdu na snowbordzie. U góry napis: "XVIII / ZIMOWE / IGRZYSKA / OLIMPIJSKIE". W tle: z lewej strony - stylizowany zarys góry Fudżi oraz pionowy napis "NAGANO 1998", z prawej - stylizowane chmury, gwiazdka śniegu oraz tyczka.gładki8,1527,0CuAl5Zn5Sn1420,0
10 złWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-98, pod orłem napis: ZŁ 10 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MWWizerunek zawodnika podczas zjazdu na snowbordzie. U góry napis: "XVIII / ZIMOWE / IGRZYSKA / OLIMPIJSKIE". W tle: z lewej strony - stylizowany zarys góry Fudżi oraz pionowy napis "NAGANO 1998", z prawej - stylizowane chmury, gwiazdka śniegu oraz tyczka.gładki14,1432,0Ag 925/100031,5
1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 września 1998 r. (M.P.98.36.502) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1998 r.