§ 2. - Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł, 25 zł, 100 zł i 1000 zł, upamiętniających "Beatyfikację Jana Pawła II - 1 V 2011", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2011.28.308

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2011 r.
§  2.
Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 28 kwietnia 2011 r.