§ 1. - Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł, 25 zł, 100 zł i 1000 zł, upamiętniających "Beatyfikację Jana Pawła II - 1 V 2011", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2011.28.308

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2011 r.
§  1.
Ustala się:
1)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 1.000 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 100 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia,
3)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 25 zł, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia,
4)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 20 zł, określone w załączniku nr 4 do zarządzenia,
5)
wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 5 do zarządzenia

- upamiętniających "Beatyfikację Jana Pawła II - 1 V 2011".