§ 1. - Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Monitor Polski

M.P.1998.6.138

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 1998 r.
§  1.
Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, określone w załączniku do zarządzenia.