Monitor Polski

M.P.1985.20.158

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 10 lipca 1985 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 500 złotych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statucie Narodowego Banku Polskiego (Dz. U. Nr 7, poz. 57) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, stop i wagę monety nominalnej wartości 100 złotych, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia, oraz wzór, próbę i wagę monet nominalnej wartości 500 złotych, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR, STOP I WAGA MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 100 ZŁOTYCH

WartośćCechy graficzneBrzeg (otok)Waga w gramachŚrednica w mmStop metalu
strona głównastrona odwrotna
100 złotychwizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1985, pod orłem napis ZŁ 100 ZŁ, w otoku napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWAKobieta karmiąca dziecko piersią (według S. Wyspiańskiego), z jej prawej strony znaczek - dwa serca, wokół napis POMNIK - SZPITAL CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIkarbowany9,629,5Fe/Ni

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR, PRÓBA I WAGA MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH

WartośćCechy graficzneBrzeg (otok)Waga w gramachŚrednica w mmStop metalu
strona głównastrona odwrotna
500 złotychwizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1985, pod orłem napis ZŁ 500 ZŁ, w otoku napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWAwiewiórka na gałęzi, u góry półkolem napis OCHRONA ŚRODOWISKAgładki16,532,0srebro 750/1.000 Ag
500 złotychwizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1985, pod orłem napis ZŁ 500 ZŁ, w otoku napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWAemblemat ONZ, w otoku napis CZTERDZIESTOLECIE ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1945-1985gładki16,532,0srebro 750/1.000 Ag