Monitor Polski

M.P.2016.1193

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 gr i 1 zł

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się:
1) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 50 gr, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 1 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1:
1) pkt 1, wprowadza się do obiegu z dniem 23 stycznia 2017 r.;
2) pkt 2, wprowadza się do obiegu z dniem 20 lutego 2017 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna50 gr
WzórCechy graficzneStrona przednia (awers):

wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła, półkolem, od lewej strony ku prawej, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. W otoku stylizowane pierścienie, w górnej części przecinające się, u dołu rozdzielone oznaczeniem roku emisji. Pod orłem, po lewej stronie, znak mennicy

Strona odwrotna (rewers):

duża liczba: 50, poniżej poziomy napis: GROSZY, z lewej strony półkolem fragment wieńca ze stylizowanych liści dębu

Brzeg (bok)ząbkowany
Średnica

(w milimetrach)

20,50
Stopmiedzionikiel (MN 25)
Masa (w gramach)3,94
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 500 000 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna1 zł
WzórCechy graficzneStrona przednia (awers):

wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła, półkolem, od lewej strony ku prawej, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. W otoku stylizowane pierścienie, w górnej części przecinające się, u dołu rozdzielone oznaczeniem roku emisji. Pod orłem, po lewej stronie, znak mennicy

Strona odwrotna (rewers):

duża cyfra: 1, poniżej poziomy napis: ZŁOTY. Całość w wieńcu ze stylizowanych liści dębu

Brzeg (bok)na przemian gładki i ząbkowany
Średnica

(w milimetrach)

23,00
Stopmiedzionikiel (MN 25)
Masa (w gramach)5,00
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 400 000 000