Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Pekin 2022".

Monitor Polski

M.P.2022.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2021
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Pekin 2022"

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027 oraz z 2021 r. poz. 1598) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 200 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia - "Polska Reprezentacja Olimpijska Pekin 2022".
Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 20 stycznia 2022 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z lewej strony, na wyodrębnionej płaszczyźnie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w, poniżej ukośnie, wzdłuż połączenia dwóch płaszczyzn, oznaczenie roku emisji: 2022, wzdłuż lewego brzegu, od dołu ku górze, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA; z prawej strony, na tle wyodrębnionych płaszczyzn, wizerunek Pawilonu Modlitwy o Urodzaj, będącego jednym z budynków Świątyni Nieba w Pekinie; u dołu napis: 10 ZŁ

wzór
Strona odwrotna (rewers):

u góry sylwetka zawodniczki reprezentującej łyżwiarstwo szybkie - short track - na lodowisku, wzdłuż lewego brzegu, od dołu ku górze, półkolem napis: POLSKA REPREZENTACJA OLIMPIJSKA. U dołu, z prawej strony, na wyodrębnionej płaszczyźnie, półkolem napis: PEKIN 2022 oraz poniżej logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
Techniki dodatkowematowanie laserowe, wybłyszczenia reliefu
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji (w sztukach)do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna200 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie, na tle połączenia dwóch wyodrębnionych płaszczyzn, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w; u góry ukośnie napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA / 2022; u dołu napis: 200 / ZŁ

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie sylwetka skoczka narciarskiego w trakcie skoku, wzdłuż krawędzi nart ukośnie napisy, z lewej strony: POLSKA REPREZENTACJA / OLIMPIJSKA, z prawej strony: PEKIN 2022. Z lewej i prawej strony kompozycja z płatków śniegu. U dołu logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)27,00
Techniki dodatkowematowanie laserowe, wybłyszczenia reliefu
PróbaAu 900/1000
Masa (w gramach)15,50
Wielkość emisji (w sztukach)do 1200
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.