Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, 10 zł i 500 zł, upamiętniających 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.

Monitor Polski

M.P.2020.387

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2020
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, 10 zł i 500 zł, upamiętniających 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia,
3)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 500 zł, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia

- upamiętniających 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.

Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 14 maja 2020 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, u dołu transpozycja fragmentu obrazu Jerzego Kossaka "Cud nad Wisłą" oraz u góry napis będący fragmentem wypowiedzi Jana Pawła II: "[...] urodziłem się / w 1920, w maju, / w tym czasie, / kiedy bolszewicy / szli / na Warszawę", zakończony kropką; z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2020, u dołu półkolem napis: 10 ZŁ

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z prawej strony postać Jana Pawła II, z lewej strony wizerunek chrzcielnicy z Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, u góry napis: 1920 / - / 2020 oraz poniżej biało-czerwona prostokątna flaga Polski. W otoku napis: 100. ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
Techniki

dodatkowe

druk UV (kolor biały i czerwony)
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji (w sztukach)do 16 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z prawej strony fasada Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, powyżej częściowo w jej tle zegar słoneczny umieszczony na ścianie bazyliki, z lewej strony zegara napis: 10 / ZŁ, poniżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Wzdłuż górnej krawędzi półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2020

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie popiersie Jana Pawła II z pastorałem i z ręką uniesioną w geście powitania. W otoku napis: 100. ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
Techniki

dodatkowe

matowanie laserowe, wysoki relief
PróbaAg 999/1000
Masa (w gramach)31,10
Wielkość emisji (w sztukach)do 12 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna500 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, w dolnej części transpozycja fragmentu obrazu Jerzego Kossaka "Cud nad Wisłą" oraz u góry napis będący fragmentem wypowiedzi Jana Pawła II: "[...] urodziłem się / w 1920, w maju, / w tym czasie, / kiedy bolszewicy / szli / na Warszawę", zakończony kropką. Z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Wokół płaszczyzny półkolem napisy: u góry RZECZPOSPOLITA POLSKA, u dołu BITWA WARSZAWSKA 1920, zakończone perełką. Poza wyodrębnioną płaszczyzną, w lewym rogu napis: 500 / zł, w dolnym rogu półkolem oznaczenie roku emisji: 2020; w górnym i prawym rogu powtarzający się ozdobny ornament

wzór
Strona odwrotna (rewers):

w centralnej części na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła wizerunek Jana Pawła II klęczącego przy chrzcielnicy z Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, powyżej z lewej strony napis: 1920-2020, wokół płaszczyzny półkolem napis: 100. ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. Poza wyodrębnioną płaszczyzną w czterech rogach monety powtarzający się ozdobny ornament

wzór
Brzeg (bok)gładki
Wymiary (w milimetrach)40,00 x 40,00 (klipa)
PróbaAu 999,9/1000
Masa (w gramach)62,20
Wielkość emisji (w sztukach)do 966
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.