Monitor Polski

M.P.2019.1053

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniających hołd pruski i hołd ruski

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej hołd pruski, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej hołd ruski, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 20 listopada 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie, na tle wyodrębnionej płaszczyzny przedstawiającej fragment płótna w ramie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m/w, wokół orła napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019, poniżej, częściowo na tle płótna, wizerunek orła z fasady kaplicy Zygmuntowskiej katedry na Wawelu. Poniżej płaszczyzny półkolem napis: SIGISMUNDUS PRIMUS. U góry, nad płaszczyzną napis: 10 ZŁ

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie transpozycja fragmentu obrazu Jana Matejki "Hołd pruski" przedstawiająca akt hołdu lennego złożonego Zygmuntowi I Staremu przez Albrechta Hohenzollerna. U góry, nad obrazem napis: HOŁD PRUSKI, poniżej obrazu rok: 1525 poprzedzony i zakończony perełką

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
Techniki dodatkowematowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 10 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie, na tle wyodrębnionej płaszczyzny przedstawiającej fragment płótna w ramie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m/w, wokół orła napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019, poniżej, częściowo na tle płótna, wizerunek orła z grosza koronnego Zygmunta III Wazy z 1610 r. Poniżej płaszczyzny półkolem napis: SIGISMUNDUS TERTIUS. U góry, nad płaszczyzną napis: 10 ZŁ

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie transpozycja fragmentu obrazu Jana Matejki "Carowie Szujscy na sejmie warszawskim" przedstawiająca złożenie hołdu Zygmuntowi III Wazie przez cara Rosji Wasyla IV Szujskiego i jego braci. U góry, nad obrazem napis: HOŁD RUSKI, poniżej obrazu rok: 1611 poprzedzony i zakończony perełką

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
Techniki dodatkowematowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 10 000
Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.