§ 2. - Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 420. rocznicę urodzin hetmana Stefana Czarnieckiego.

Monitor Polski

M.P.2019.436

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2019 r.
§  2. 
Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 29 maja 2019 r.