Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 420. rocznicę... - M.P.2019.436 - OpenLEX

Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 420. rocznicę urodzin hetmana Stefana Czarnieckiego.

Monitor Polski

M.P.2019.436

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 420. rocznicę urodzin hetmana Stefana Czarnieckiego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 200 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- upamiętniających 420. rocznicę urodzin hetmana Stefana Czarnieckiego.

Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 29 maja 2019 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m / w. W tle z lewej strony fragment labrów - ornamentu roślinnego tarczy herbowej rodu hetmana Stefana Czarnieckiego - Łodzia. W otoku, od lewej strony ku dołowi napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz od góry ku dołowi napis: 10 zł i oznaczenie roku emisji: 2019, poprzedzone i zakończone perełką

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie popiersie hetmana Stefana Czarnieckiego w delii podbitej futrem, z szamerunkiem; z prawej strony popiersia znak hetmański - kopia z metalową klamrą spinającą pióra, zwieńczona grotem. Półkolem napisy, w górnej części: 420. ROCZNICA URODZIN, w dolnej części: HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)31,10
Wielkość emisji (w sztukach)do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna200 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m / w; z lewej strony orła wizerunki sztandarów, w dolnej części buława hetmana Stefana Czarnieckiego. W otoku od lewej strony ku górze napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019, w dolnej części półkolem napis: 200 ZŁ

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie popiersie hetmana Stefana Czarnieckiego w delii podbitej futrem, z szamerunkiem; w dolnej części fragment panoplium - kompozycji z elementów uzbrojenia, sztandarów i proporców. Półkolem napisy, w górnej części: 420. ROCZNICA URODZIN, od lewej strony ku dołowi: HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)27,00
PróbaAu 900/1000
Masa (w gramach)15,50
Wielkość emisji (w sztukach)do 1 500
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.