Monitor Polski

M.P.2019.392

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100-lecie utworzenia uniwersytetu Poznańskiego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 200 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia - upamiętniających 100-lecie utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego.
§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 7 maja 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w; z lewej strony napis: 10 ZŁ. W dolnej części fragment fasady Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wzdłuż górnego brzegu półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie popiersie Heliodora Święcickiego, pierwszego rektora uczelni, z widocznym fragmentem togi z kołnierzem gronostajowym i ozdobnym łańcuchem. Z lewej strony portretu półkolem napis: Heliodor Święcicki. W tle portretu wyodrębniona płaszczyzna wypełniona wzorem. Od lewej strony ku górze półkolem napis: 100-LECIE UTWORZENIA UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
Techniki dodatkowematowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna200 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

płaszczyzna monety przedzielona poziomą linią na dwie odrębne części; u góry fragment fasady Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; wzdłuż górnego brzegu półkolem napis: UNIWERSYTET POZNAŃSKI 1919-2019; pod linią napisy: UAM UMP UPP AWF, poniżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z prawej strony orła napis: 200 / ZŁ, wzdłuż dolnego brzegu półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie portret Heliodora Święcickiego, pierwszego rektora uczelni, z widocznym fragmentem togi z kołnierzem gronostajowym i ozdobnym łańcuchem. Z lewej strony portretu półkolem napis: Heliodor Święcicki. W otoku od lewej strony ku górze napis: 100-LECIE UTWORZENIA UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)27,00
PróbaAu 900/1000
Masa (w gramach)15,50
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 1 500
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.