M.P.2019.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2018
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Stefan Batory

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373 oraz z 2018 r. poz. 2243) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 500 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Stefan Batory.

§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 17 stycznia 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna50 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-19. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, napis: 50 ZŁ. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: PRINS: TRANSILV: / ANNÆ JAGELLONÆ / REGINULÆ SPONSUS, / ELECT: IN REGEM A. D. 1575. / D 15. DEC: CORON: ANO SEQUEN= / TE D. 30. MAII GEDANENSES AD / OBSEQUIUM ADEGI POLOCIAM / VITEPSCUM ET LIVONIAM REIP: / ARMIS RESTITUIT TRIBUNALIA / INSTAURAVIT ACADEMIAM / VILNENSEM EREXIT JUSTUS / STRENUUS, ERUDITUS, / IMMATURA MORTE / SUBLATUS GRODNÆ zakończony przecinkiem. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Stefana Batorego z profilu, w magierce z kitą przypiętą broszą, w żupanie i w delii z futrzanym kołnierzem i ozdobnymi guzikami, spiętej okrągłą agrafą. U góry półkolem napis: STEPHANUS BATOREUS zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.REICHEL.F zakończona kropką

wzór
Brzeg (bok)Na boku napis: STEFAN BATORY, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Średnica (w milimetrach)45,00
PróbaAg 999/1000
Masa (w gramach)62,20
Wielkość emisji (w sztukach)do 5 500
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna500 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-19. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, napis: 500 ZŁ. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: PRINS: TRANSILV: / ANNÆ JAGELLONÆ / REGINULÆ SPONSUS, / ELECT: IN REGEM A. D. 1575. / D 15. DEC: CORON: ANO SEQUEN= / TE D. 30. MAII GEDANENSES AD / OBSEQUIUM ADEGI POLOCIAM / VITEPSCUM ET LIVONIAM REIP: / ARMIS RESTITUIT TRIBUNALIA / INSTAURAVIT ACADEMIAM / VILNENSEM EREXIT JUSTUS / STRENUUS, ERUDITUS, / IMMATURA MORTE / SUBLATUS GRODNÆ zakończony przecinkiem. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Stefana Batorego z profilu, w magierce z kitą przypiętą broszą, w żupanie i w delii z futrzanym kołnierzem i ozdobnymi guzikami, spiętej okrągłą agrafą. U góry półkolem napis: STEPHANUS BATOREUS zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.REICHEL.F zakończona kropką

wzór
Brzeg (bok)Na boku napis: STEFAN BATORY, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Średnica (w milimetrach)45,00
PróbaAu 999,9/1000
Masa (w gramach)62,20
Wielkość emisji (w sztukach)do 600
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.