Monitor Polski

M.P.2018.1128

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2018
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 200 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- upamiętniających 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 12 grudnia 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i pod nim, po prawej stronie, znak mennicy: m/w. Z lewej strony na wyodrębnionej płaszczyźnie stylizowany wizerunek orła używany przez powstańców wielkopolskich. U góry, wzdłuż brzegu, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018. U dołu napis: 10 zł

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z prawej strony wizerunki dwóch trębaczy na koniach z orkiestry 3 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Z lewej strony stylizowany fragment mapy z zaznaczonym przebiegiem Powstania Wielkopolskiego; na mapie nad napisem: POZNAŃ data: 27 XII 1918. W otoku napis: 100. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
Techniki dodatkowematowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji (w sztukach)do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna200 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z prawej strony wizerunek trefla z czapki generała Armii Wielkopolskiej, z prawej strony trefla napis: 200 / ZŁ, z jego lewej strony u góry, częściowo nim przysłonięty, stylizowany wizerunek orła używany przez powstańców wielkopolskich, u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i pod nim, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Wzdłuż lewego brzegu, od dołu ku górze, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie scena przedstawiająca wręczenie gen. Filipowi Dubiskiemu sztandaru przez gen. Józefa Dowbora- -Muśnickiego. W dolnej części mikrodrukiem fragment tekstu przysięgi Armii Wielkopolskiej. W otoku napis: 100. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)27,00
Techniki dodatkowematowanie laserowe
PróbaAu 900/1000
Masa (w graniach)15,50
Wielkość emisji (w sztukach)do 1 500
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.