Monitor Polski

M.P.2018.658

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2018
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 zł, 100 zł i 2018 zł, upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 1 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 100 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia,
3) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 2018 zł, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia

- upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 7 listopada 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna1 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła, półkolem, od lewej strony ku prawej, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. W otoku stylizowane pierścienie, w górnej części przecinające się, u dołu rozdzielone oznaczeniem roku emisji: 2018. Pod orłem, po lewej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

duża cyfra: 1, poniżej poziomy napis: ZŁOTY. Całość w wieńcu ze stylizowanych liści dębu

wzór
Brzeg (bok)Na boku dwukrotnie powtórzony napis: 100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, rozdzielony perełką
Średnica

(w milimetrach)

50,00
PróbaAu 999,9/1000
Masa (w gramach)62,20
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 1 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna100 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Wokół kuli stylizowana szarfa z napisem: JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA, KIEDY MY ŻYJEMY, poniżej i powyżej szarfy wizerunki pięciu monet: 5 zł z 1928 r. (rewers) z postacią Nike, 5 zł z 1934 r. (awers) z wizerunkiem orła strzeleckiego, 2 zł z 1932 r. (rewers) z wizerunkiem głowy kobiety w wianku (Polonii), 100 zł z 1966 r. (rewers monety próbnej) z wizerunkiem Mieszka I i Dąbrówki oraz 1 zł z 1990 r. (rewers) z oznaczeniem nominału w wieńcu z liści dębu. Pomiędzy monetami fragmenty stylizowanych: orła Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Polskiej i orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz wizerunki dwóch gałązek i listka dębu. Powyżej orłów, na wyodrębnionej powierzchni w kształcie koła, w środku dwóch okręgów - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, wokół okręgów napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018 zakończony perełką; pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Poniżej orłów, na wyodrębnionej powierzchni w kształcie koła, w środku dwóch okręgów - napis: 100 / ZŁ, wokół okręgów napis: 100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, zakończony perełką
wzór
Średnica

(w milimetrach)

34,00 (moneta w kształcie kuli)
PróbaAg 999/1000
Masa (w gramach)217,70
Wielkość emisji (w sztukach)do 1918
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna2018 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Wokół kuli stylizowana szarfa z napisem: JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA, KIEDY MY ŻYJEMY, poniżej i powyżej szarfy wizerunki trzech monet: 5 zł z 1928 r. (rewers) z postacią Nike, 100 zł z 1966 r. (rewers monety próbnej) z wizerunkiem Mieszka I i Dąbrówki oraz 1 zł z 1990 r. (rewers) z oznaczeniem nominału w wieńcu z liści dębu. Pomiędzy monetami fragmenty stylizowanych: orła Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Polskiej i orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz wizerunki dwóch gałązek i listka dębu. Powyżej orłów, na wyodrębnionej powierzchni w kształcie koła, w środku dwóch okręgów - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, wokół okręgów napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018 zakończony perełką; pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Poniżej orłów, na wyodrębnionej powierzchni w kształcie koła, w środku dwóch okręgów - napis: 2018 / ZŁ, wokół okręgów napis: 100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, zakończony perełką
wzór
Średnica

(w milimetrach)

27,85 (moneta w kształcie kuli)
PróbaAu 999,9/1000
Masa (w gramach)217,70
Wielkość emisji (w sztukach)do 100
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.