Monitor Polski

M.P.2017.1199

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/2017
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska PyeongChang 2018"

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 200 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- "Polska Reprezentacja Olimpijska PyeongChang 2018".

§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 19 stycznia 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne

i wizerunek*

Strona przednia (awers):

centralnie, na tle gór i nieba z płatkami śniegu, stylizowane skocznie narciarskie w PyeongChang Powyżej, z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z lewej strony napis: ZŁ 10; u góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. U dołu na tle skoczni oznaczenie roku emisji: 2018. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie wizerunek trzech panczenistów na torze łyżwiarskim. U góry wizerunek Polskiego Symbolu Olimpijskiego. W otoku, od lewej strony ku górze, napis: POLSKA REPREZENTACJA OLIMPIJSKA PyeongChang 2018

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna200 zł
WzórCechy graficzne

i wizerunek*

Strona przednia (awers):

centralnie, na tle stylizowanych płatków śniegu, w wyodrębnionym kwadratowym polu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej pola napis: 200 ZŁ. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m/ w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, w wyodrębnionym kwadratowym polu wizerunek zawodnika na rozbiegu skoczni narciarskiej, z lewej strony jego lustrzane odbicie utworzone z linii. U dołu, poniżej śladów nart, ukośnie oznaczenie roku emisji: 2018. U góry oraz z prawej strony skoczka poziome linie. Z prawej strony, w dolnej części, wizerunek Polskiego Symbolu Olimpijskiego. W otoku od lewej strony ku górze napis: POLSKA REPREZENTACJA OLIMPIJSKA PYEONGCHANG

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

27,00
PróbaAu 900/1000
Masa (w gramach)15,50
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 1 500
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.