Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława... - M.P.2017.635 - OpenLEX

Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Zygmunt I Stary.

Monitor Polski

M.P.2017.635

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2017
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Zygmunt I Stary

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 500 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Zygmunt I Stary.

Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 12 lipca 2017 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna50 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-17. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, napis: 50 ZŁ. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: CASIMIRI / FILIUS / PENULTIMUS, / PRUDENTIA, VICTORIIS, / OPIBUS INSIGNIS, / CAROLI V. CAESARIS, / ET FRANCISCI I. / FRANCORUM REGIS / COAEVUS, ET ILLIS / AEQUIPARATUS. / OB: A.D. 1548. AETAT: 81 zakończony kropką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Zygmunta I Starego z profilu, w koronie, krezie, zbroi i płaszczu spiętym klamrą; na szyi łańcuch z Orderem Złotego Runa. U góry półkolem napis: SIGISMUN-DUS PRIMUS zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.R zakończona kropką

wzór
Brzeg (bok)Na boku napis: ZYGMUNT I STARY, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Średnica

(w milimetrach)

45,00
PróbaAg 999/1000
Masa (w gramach)62,20
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 6 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna500 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-17. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, napis: 500 ZŁ. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: CASIMIRI / FILIUS / PENULTIMUS, / PRUDENTIA, VICTORIIS, / OPIBUS INSIGNIS, / CAROLI V. CAESARIS, / ET FRANCISCI I. / FRANCORUM REGIS / COAEVUS, ET ILLIS / AEQUIPARATUS. / OB: A.D. 1548. AETAT: 81 zakończony kropką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Zygmunta I Starego z profilu, w koronie, krezie, zbroi i płaszczu spiętym klamrą; na szyi łańcuch z Orderem Złotego Runa. U góry półkolem napis: SIGISMUN-DUS PRIMUS zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.R zakończona kropką

wzór
Brzeg (bok)Na boku napis: ZYGMUNT I STARY, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Średnica

(w milimetrach)

45,00
PróbaAu 999,9/1000
Masa (w gramach)62,20
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 600
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.