Monitor Polski

M.P.2016.1164

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Aleksander Jagiellończyk

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 500 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Aleksander Jagiellończyk.

§  2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 7 grudnia 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna50 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-16. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, napis: 50 ZŁ. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: CASIMIRI / NATORUM / QUARTUS, EJUS / AUSPICIIS LEGES / A CANCELLARIO / LASKI COLLECTAE, / AC TYPIS EXCUSAE / OBIIT VILNAE / A.D. 1506. AETAT: 45 zakończony kropką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Aleksandra Jagiellończyka z profilu, w berecie ze strusim piórem, w koszuli z krezą, w kaftanie i płaszczu z futrzanym kołnierzem; na szyi łańcuch z klejnotem. U góry półkolem napis: ALEXANDER zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.P.HOLZHAEUSSER zakończona kropką

wzór
Brzeg (bok)Na boku napis: ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Średnica (w milimetrach)45,00
PróbaAg 999/1000
Masa (w gramach)62,20
Wielkość emisji (w sztukach)do 6 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna500 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-16. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, napis: 500 ZŁ. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: CASIMIRI / NATORUM / QUARTUS, EJUS / AUSPICIIS LEGES / A CANCELLARIO / LASKI COLLECTAE, / AC TYPIS EXCUSAE / OBIIT VILNAE / A.D. 1506. AETAT: 45 zakończony kropką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Aleksandra Jagiellończyka z profilu, w berecie ze strusim piórem, w koszuli z krezą, w kaftanie i płaszczu z futrzanym kołnierzem; na szyi łańcuch z klejnotem. U góry półkolem napis: ALEXANDER zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.P.HOLZHAEUSSER zakończona kropką

wzór
Brzeg (bok)Na boku napis: ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Średnica (w milimetrach)45,00
PróbaAu 999,9/1000
Masa (w gramach)62,20
Wielkość emisji (w sztukach)do 600
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.