Monitor Polski

M.P.2016.1000

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Józef Haller

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 100 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Józef Haller.

§  2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 8 listopada 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W tle orła, od lewej do prawej strony, stylizowana flaga Polski. U góry, wzdłuż brzegu, napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA; poniżej, nad wizerunkiem orła, z lewej strony oznaczenie roku emisji: 2016. Pod orłem, z prawej strony, znak mennicy: m / w. U dołu napis: 10 ZŁ

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie portret generała Józefa Hallera w mundurze i czapce wojskowej, u dołu na tle stylizowanej flagi Polski napis: JÓZEF / HALLER. Wzdłuż prawego brzegu, prostopadle mikrodrukiem, napis: STULECIE ODZYSKANIA / PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

wzór
Brzeg (bok)gładki
Wymiary

(w milimetrach)

32,00 x 22,40 (prostokąt)
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 20 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna100 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-16. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, u dołu napis: 100 ZŁ, poprzedzony i zakończony rombem. W tle promieniście rozchodzące się płaszczyzny. Pod orłem, z prawej strony, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie portret generała Józefa Hallera z profilu, w mundurze i czapce wojskowej. Wzdłuż prawego brzegu, od dołu ku górze, półkolem napis: JÓZEF HALLER

wzór
Brzeg (bok)Na boku napis: STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, zakończony rombem
Średnica

(w milimetrach)

21,00
PróbaAu 900/1000
Masa (w gramach)8,00
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 2 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.