Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Rio de Janeiro 2016".

Monitor Polski

M.P.2016.687

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Rio de Janeiro 2016"

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 200 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- "Polska Reprezentacja Olimpijska Rio de Janeiro 2016".

Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 26 lipca 2016 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Powyżej orła wzdłuż krawędzi, od góry ku dołowi, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poniżej orła wzdłuż krawędzi, od dołu ku górze, półkolem oznaczenie roku emisji: 2016 i napis: 10 ZŁ. Centralnie wyodrębniona płaszczyzna częściowo w kształcie koła, w jej górnej części stylizowana konstelacja gwiazd nawiązująca do flagi Brazylii. U dołu stylizowany wizerunek zawodniczki rzucającej młotem, której ruch obrotowy symbolizują półokręgi umieszczone w dole płaszczyzny; półokręgi przecinają stylizowane fale. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowany wizerunek zawodniczki rzucającej młotem, wokół niej elementy symbolizujące ruch obrotowy ozdobione ornamentami nawiązującymi do fauny i flory Brazylii. Powyżej wizerunku zawodniczki Polski Symbol Olimpijski. Wzdłuż lewej krawędzi, od góry ku dołowi, napis: POLSKA REPREZENTACJA OLIMPIJSKA RIO 2016

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 30 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna200 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

na wyodrębnionej nieregularnej płaszczyźnie: z prawej strony u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; powyżej orła stylizowana konstelacja gwiazd nawiązująca do flagi Brazylii, wzdłuż lewej krawędzi, od dołu ku górze, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. U góry z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2016, u dołu napis: 200 ZŁ. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowany wizerunek zawodniczki na rowerze górskim, z jej lewej i prawej strony ozdobne elementy nawiązujące do fauny i flory Brazylii. W górnej części Polski Symbol Olimpijski. Wzdłuż dolnej krawędzi półkolem napis: POLSKA REPREZENTACJA OLIMPIJSKA RIO 2016

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

27,00
PróbaAu 900/1000
Masa (w gramach)15,50
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 2 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.