Monitor Polski

M.P.2015.150

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 150. rocznicę urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 200 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- upamiętniających 150. rocznicę urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

§  2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 12 lutego 2015 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 10 ZŁ

Wartość nominalna10 zł
Cechy graficznestrona głównaStylizowany wizerunek Morskiego Oka w Tatrach wraz z otaczającymi je górami i ich odbiciem w tafli jeziora. U dołu, z prawej strony, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; z lewej strony napis: 10 ZŁ. U dołu, półkolem, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Powyżej orła, z prawej strony, napis: 2015. Pod orłem, z prawej strony, znak mennicy: M/W.
strona odwrotnaZ prawej strony stylizowany wizerunek Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Z lewej strony napis: 1865/1940/KAZIMIERZ/PRZERWA-/TETMAJER. Poniżej napisu stylizowany wizerunek szarotki. W tle wizerunków i napisu stylizowane fragmenty gór.
Brzeg (bok)Gładki
Masa (w gramach)14,14
Średnica

(w milimetrach)

32,00
PróbaAg 925/1000
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 30 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 200 ZŁ

Wartość nominalna200 zł
Cechy graficznestrona głównaCentralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na tle wyodrębnionej płaszczyzny, której górną część stanowi kontur Giewontu z wizerunkiem stojącego na szczycie krzyża. Poniżej orła napis: 2015. Pod nim, półkolem, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 200 ZŁ. Powyżej wyodrębnionej płaszczyzny stylizowany wizerunek góry Gerlach. Pod orłem, z prawej strony, znak mennicy: M/W.
strona odwrotnaZ lewej strony stylizowany wizerunek Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Wzdłuż lewego brzegu monety, od góry ku dołowi, półkolem, napis: KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER. Z prawej strony napis: 1865/1940 oraz stylizowane: kontury parzenicy i wizerunek dziewięćsiła bezłodygowego.
Brzeg (bok)Gładki
Masa (w gramach)15,50
Średnica

(w milimetrach)

27,00
PróbaAu 900/1000
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 2 500