Monitor Polski

M.P.2014.1135

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2014
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 20 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł, z serii "Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Grzegorz Ciechowski

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł (kwadrat), określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- z serii "Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Grzegorz Ciechowski.

§  2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 11 grudnia 2014 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ

Wartość10 zł
Cechy graficznestrona głównaU góry, po prawej stronie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po lewej stronie orła stylizowane klawisze fortepianu. Poniżej klawiszy i orła, od lewej dolnej części, ku górze, ukośnie, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2014. Po prawej stronie, u dołu, napis: 10 ZŁ. W tle, ukośnie, wyodrębnione płaszczyzny tworzące nieregularne pasy. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: M/W.
strona odwrotnaCentralnie, stylizowany portret Grzegorza Ciechowskiego. Po lewej stronie, półkolem, od góry ku dołowi, napis: HISTORIA POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ. Po prawej stronie, półkolem, od góry ku dołowi, napis: GRZEGORZ CIECHOWSKI. W tle, ukośnie, wyodrębnione płaszczyzny tworzące pasy.
Brzeg (bok)Gładki
Masa (w gramach)14,14
Średnica (w milimetrach)32,00
PróbaAg 925/1000
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 30 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ

Wartość10 zł
Cechy graficznestrona głównaU góry, po prawej stronie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła napis: 2014. U dołu, po prawej stronie, napis: 10 ZŁ. Pośrodku, od góry ku dołowi, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Po lewej stronie stylizowany wizerunek połowy płyty analogowej. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: M/W.
strona odwrotnaCentralnie, wizerunek okładki płyty Grzegorza Ciechowskiego "Obywatel świata", ze zdjęciem muzyka i napisami powyżej zdjęcia: "OBYWATEL GC/OBYWATEL ŚWIATA". Wzdłuż lewej krawędzi, od góry ku dołowi, napis: GRZEGORZ CIECHOWSKI, wzdłuż dolnej krawędzi napis: HISTORIA POLSKIEJ, a wzdłuż prawej krawędzi, od dołu ku górze, napis: MUZYKI ROZRYWKOWEJ.
Brzeg (bok)Gładki
Masa (w gramach)14,14
Wymiary

(w milimetrach)

28,20 x 28,20 (kwadrat)
PróbaAg 925/1000
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 30 000