§ 3. - Ustalenie wzorów kart powołania i kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.12.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1993 r.
§  3.
Karty, o których mowa w § 1 i 2, wydaje wojskowy komendant uzupełnień.