Monitor Polski

M.P.2016.1194

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów o wartości nominalnej 10 zł i 20 zł

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się:
1) wzór i wielkość emisji banknotu o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) wzór i wielkość emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  2. Banknot, o którym mowa w § 1:
1) pkt 1, wprowadza się do obiegu z dniem 27 lutego 2017 r.;
2) pkt 2, wprowadza się do obiegu z dniem 20 stycznia 2017 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR I WIELKOŚĆ EMISJI BANKNOTU

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzneStrona przednia:

w środkowej części banknotu, w ozdobnym medalionie, portret księcia Mieszka I oraz, z lewej strony portretu, półkolem, napis: MIESZKO I - całość w kolorze ciemnobrązowym. Z lewej strony medalionu, u góry, napis: NARODOWY / BANK / POLSKI, poniżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem napis: WARSZAWA / 15 WRZEŚNIA 2016 r., poniżej napis: PREZES i podpis, a pod nim napis: GŁÓWNY / SKARBNIK i podpis, w kolorze ciemnobrązowym. Na dole oznaczenie serii i numeru, w kolorze czarnym. W tle napisów, godła i oznaczenia serii i numeru banknotu dwie stylizowane rozety romańskie w kolorach szarym, jasnofioletowym, żółtym i jasnozielonym. U góry i symetrycznie na dole po dwa niezadrukowane pola, obwiedzione odcinkami w kolorze żółtym, których wypełnienia, zadrukowane na stronie odwrotnej, widoczne są pod światło. Z lewej strony rozet, mikrodrukiem, prostopadle, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorze jasnofioletowym. W lewym górnym rogu, prostopadle, liczba: 10, w kolorze ciemnobrązowym, wypełniona ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony liczby, prostopadle, linia w kolorze brązowym, z ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony linii, prostopadle, napis: DZIESIĘĆ ZŁOTYCH, w kolorze brązowym. W lewym dolnym rogu, umożliwiające określenie wartości banknotu przy pomocy dotyku, oznaczenie w kształcie kwadratu o wypukłych brzegach, w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym, wypełnionych ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony banknotu, u góry, liczba: 10, w kolorach jasnobrązowym i ciemnozielonym, obwiedziona białym polem z fragmentami giloszu. W jej tle wyodrębniona płaszczyzna w kolorach ciemnobrązowym, jasnobrązowym i ciemnozielonym, wypełniona kompozycją z powtarzającego się, mikrodrukiem, napisu: RP oraz ornamentu w kolorze białym. Z prawej strony, na brzegu płaszczyzny, na białym tle, prostopadle, napis: SC. T. CHIPPER, w kolorze ciemnozielonym. Nad płaszczyzną, mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach ciemnobrązowym, jasnobrązowym i ciemnozielonym. Poniżej płaszczyzny owal w kolorze białym, a na jego tle elementy graficzne w kolorze szarym (uzupełnienie elementów w kolorze jasnobrązowym znajduje się na stronie odwrotnej banknotu). Element graficzny - korona w owalu, w całości widoczny pod światło. Poniżej owalu ozdobny ornament roślinny, obwiedziony liniami w kolorze jasnofioletowym, wypełniony pionowymi liniami w kolorze szarym. Na tle i powyżej ornamentu oraz z prawej strony owalu, drobne kółka w kolorze zielonym. U dołu, na tle ornamentu, oznaczenie serii i numeru banknotu, w kolorze czerwonym. Pod oznaczeniem serii i numeru wyodrębniona płaszczyzna w kolorach ciemnobrązowym, jasnobrązowym i ciemnozielonym, z ozdobnym ornamentem w kolorze białym. Na płaszczyźnie widoczna, w zależności od kąta patrzenia, liczba: 10. Z prawej strony, na brzegu płaszczyzny, na białym tle, prostopadle, napis: DEL. A. HEIDRICH, w kolorze ciemnozielonym. Tło banknotu pokryte giloszem w kolorach jasnozielonym, niebieskim, szaroniebieskim i żółtym

Strona odwrotna:

w środkowej części banknotu stylizowany wizerunek denara bitego ze srebra, w kolorze ciemnobrązowym. Po bokach denara stylizowane fragmenty kolumn w kolorach beżowym, oliwkowym, szaroniebieskim i niebieskim. U góry napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym. Powyżej środkowej części napisu, mikrodrukiem, powtarzający się napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorach zielonym i szarym, w półkolach, rozdzielony liniami w kolorach jasnobrązowym i niebieskim. Poniżej denara prostokątna płaszczyzna z ornamentu w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym. Na niej, z lewej strony, liczba: 10, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym, obwiedziona białym polem; z prawej strony napis: DZIESIĘĆ / ZŁOTYCH, w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym. Nad płaszczyzną, mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym. Poniżej płaszczyzny i częściowo w jej tle, mikrodrukiem, powtarzający się napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorach zielonym i szarym, w półkolach, rozdzielony liniami w kolorach jasnobrązowym i niebieskim. Z lewej strony denara, na tle wstęgi wypełnionej giloszem w kolorach jasnoniebieskim i brązowym, owal w kolorze białym, a na jego tle elementy graficzne w kolorze jasnobrązowym (uzupełnienie elementów w kolorze szarym znajduje się na stronie przedniej banknotu). Element graficzny - korona w owalu, w całości widoczny pod światło. Poniżej owalu kompozycja linii w kolorach zielonym i niebieskim, układających się w powtarzającą się liczbę: 10. Z lewej i prawej strony owalu oraz poniżej, na tle giloszy i białego marginesu z lewej strony, drobne kółka w kolorze zielonym. Z prawej strony denara, u dołu, klauzula: BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ / NARODOWY BANK POLSKI / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM / PŁATNICZYM W POLSCE, w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym. W tle klauzuli kompozycja linii w kolorach zielonym i niebieskim, układających się w powtarzającą się liczbę: 10. Z prawej strony banknotu pionowy pas, wydrukowany farbą opalizującą, w kolorze turkusowym; na pasie, prostopadle, powtarzający się napis: 10 ZŁ. Pas i powtarzający się napis widoczne są w zależności od kąta patrzenia. Po bokach pasa, symetrycznie u góry i na dole, po dwa pola obwiedzione z dwóch stron odcinkami w kolorach niebieskim i szarym. Pola z lewej strony pasa wypełnione są kolorem żółtym, z prawej - niebieskim. Z prawej strony banknotu, u góry, częściowo na tle wstęgi wypełnionej giloszem w kolorach jasnoniebieskim, niebieskim i brązowym, liczba: 10, w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym, wypełniona ornamentem w kolorze białym. W prawym dolnym rogu litery: NBP, obwiedzione liniami w kolorze jasnozielonym i wypełnione liniami w kolorze jasnoniebieskim. Poniżej litery: PWPW, w kolorze jasnozielonym

Kolory zasadniczeciemnobrązowy, zielony
Zabezpieczenia widoczne w świetle UVStrona przednia:

kwadrat z napisem: 10 / ZŁ, z prawej strony portretu - w kolorze seledynowym, fragmenty rozet romańskich - w kolorze seledynowym, numeracja w prawej dolnej części banknotu - w kolorze pomarańczowym.

Strona odwrotna:

fragmenty giloszu oraz półkolistych linii w lewej górnej części i fragmenty giloszu w lewej dolnej części - w kolorze żółtym

Papierkolorbiały
znak wodnyportret księcia Mieszka I i, prostopadle, liczba: 10
nitka zabezpieczającanitka w lewej części banknotu z powtarzającym się napisem: 10 ZŁ oraz jego odbiciem lustrzanym
Numeracjakolorczarny i czerwony
seriadwie wielkie litery
numersiedmiocyfrowy
rozmieszczeniena stronie przedniej, w dolnych częściach banknotu, litery serii i cyfry numeracji w układzie poziomym; jedna numeracja w lewej części banknotu, pod napisem: GŁÓWNY / SKARBNIK i pod jego podpisem, druga - w prawej części banknotu, częściowo na tle portretu i ozdobnego ornamentu roślinnego
Wymiary120 x 60 mm
Techniki dodatkoweprzezroczysta warstwa ochronna na stronie przedniej i odwrotnej banknotu
Wielkość emisji (w sztukach)do 1 000 000 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR I WIELKOŚĆ EMISJI BANKNOTU

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzneStrona przednia:

w środkowej części banknotu, w ozdobnym medalionie, portret króla Bolesława I Chrobrego oraz, z lewej strony portretu, półkolem, napis: BOLESŁAW I CHROBRY - całość w kolorze fioletowym. Z lewej strony medalionu, u góry, napis: NARODOWY / BANK / POLSKI, poniżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem napis: WARSZAWA / 15 WRZEŚNIA 2016 r., poniżej napis: PREZES i podpis, a pod nim napis: GŁÓWNY / SKARBNIK i podpis, w kolorze fioletowym. Na dole oznaczenie serii i numeru banknotu, w kolorze czarnym. W tle napisów, godła i oznaczenia serii i numeru - zarys romańskiego portalu, w kolorach jasnofioletowym, pomarańczowym i oliwkowym. Ponad portalem wizerunek cegieł w kolorach szarym i fioletowym. U góry i symetrycznie na dole, na tle pokrytym giloszem, po dwa niezadrukowane pola, których wypełnienia, zadrukowane na stronie odwrotnej, widoczne są pod światło. Z lewej strony romańskiego portalu, mikrodrukiem, prostopadle, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorze jasnoróżowym. W lewym górnym rogu, prostopadle, liczba: 20, w kolorze fioletowym, wypełniona ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony liczby, prostopadle, linia w kolorze fioletowym, z ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony linii, prostopadle, napis: DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH, w kolorze fioletowym. W lewym dolnym rogu, umożliwiające określenie wartości banknotu przy pomocy dotyku, oznaczenie w kształcie okręgu o wypukłym brzegu, w kolorach granatowym i fioletowym, wypełnionym ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony banknotu, u góry, liczba: 20, w kolorach różowym i granatowym, obwiedziona białym polem, z fragmentami giloszu. W jej tle wyodrębniona płaszczyzna w kolorach fioletowym, różowym i granatowym, wypełniona kompozycją z powtarzającego się, mikrodrukiem, napisu: RP oraz ornamentu w kolorze białym. Z prawej strony, na brzegu płaszczyzny, na białym tle, prostopadle, napis: SC. J. MOORE, w kolorze granatowym. Nad płaszczyzną, mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach fioletowym, różowym i granatowym. Poniżej płaszczyzny owal w kolorze białym, a na jego tle elementy graficzne w kolorze różowym (uzupełnienie elementów w kolorze jasnobrązowym znajduje się na stronie odwrotnej banknotu). Element graficzny - korona w owalu, w całości widoczny pod światło. Poniżej owalu stylizowany dąb, obwiedziony liniami w kolorze jasnofioletowym, wypełniony poziomymi liniami w kolorze beżowym. Na tle i powyżej dębu oraz z jego prawej strony drobne kółka w kolorze pomarańczowym. U dołu, częściowo na tle dębu, oznaczenie serii i numeru banknotu, w kolorze czerwonym. Pod oznaczeniem serii i numeru wyodrębniona płaszczyzna w kolorach fioletowym, różowym i granatowym, z ozdobnym ornamentem w kolorze białym. Na płaszczyźnie, widoczna w zależności od kąta patrzenia, liczba: 20. Z prawej strony, na brzegu płaszczyzny, na białym tle, prostopadle, napis: DEL. A. HEIDRICH, w kolorze granatowym. Tło banknotu pokryte giloszem w kolorach jasnofioletowym, jasnoróżowym, pomarańczowym, szarym i beżowym

Strona odwrotna:

w środkowej części banknotu stylizowany wizerunek denara - monety srebrnej z okresu panowania Bolesława I Chrobrego, w kolorze fioletowym. Z lewej strony denara wizerunek rotundy w kolorze różowym, z prawej - stylizowany wizerunek lwa wspiętego na wici roślinnej, w kolorze różowym. U góry, na tle wstęgi z giloszu w kolorach różowym, jasnofioletowym, beżowym, pomarańczowym i niebieskim, napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorach fioletowym i różowym. Powyżej środkowej części napisu, mikrodrukiem, powtarzający się napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorach jasnofioletowym i różowym, w półkolach, rozdzielony liniami w kolorze beżowym. Poniżej denara prostokątna płaszczyzna z ornamentu w kolorach fioletowym i różowym. Na niej, z lewej strony, liczba: 20, w kolorach różowym i fioletowym, obwiedziona białym polem; z prawej strony napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH, w kolorach fioletowym i różowym. Nad płaszczyzną, mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach fioletowym i różowym. Poniżej płaszczyzny i częściowo w jej tle, mikrodrukiem, powtarzający się napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorach jasnofioletowym i różowym w półkolach, rozdzielony liniami w kolorze beżowym. Poniżej płaszczyzny, z prawej strony, litery: PWPW, w kolorze jasnobrązowym. Z lewej strony denara, powyżej rotundy, owal w kolorze białym, a na jego tle elementy graficzne w kolorze jasnobrązowym (uzupełnienie elementów w kolorze różowym znajduje się na stronie przedniej banknotu). Element graficzny - korona w owalu, w całości widoczny pod światło. W tle owalu i rotundy kompozycja linii w kolorach beżowym i jasnoróżowym, układających się w powtarzającą się liczbę: 20. Z prawej strony owalu i pod nim, także częściowo na tle rotundy i białego marginesu z lewej strony, drobne kółka w kolorze pomarańczowym. Z prawej strony denara, u dołu, klauzula: BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ / NARODOWY BANK POLSKI / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM / PŁATNICZYM W POLSCE, w kolorach fioletowym i różowym. W tle wizerunku lwa i klauzuli kompozycja linii w kolorach jasnofioletowym i jasnoróżowym, układających się w powtarzającą się liczbę: 20. Z prawej strony banknotu pionowy pas, wydrukowany farbą opalizującą, w kolorze liliowym; na pasie, prostopadle, powtarzający się napis: 20 ZŁ. Pas i powtarzający się napis widoczne są w zależności od kąta patrzenia. Po bokach pasa, symetrycznie u góry i na dole, po dwa pola wypełnione giloszem w kolorach różowym, fioletowym i beżowym. Z prawej strony, u góry, częściowo na tle wstęgi wypełnionej giloszem w kolorach różowym, pomarańczowym i beżowym, liczba: 20, w kolorach fioletowym i różowym, wypełniona białym ornamentem. W prawym dolnym rogu litery: NBP, obwiedzione liniami w kolorze różowym i wypełnione poziomymi liniami w kolorze pomarańczowym

Kolory zasadniczefioletowy, różowy
Zabezpieczenia widoczne w świetle UVStrona przednia:

kwadrat z napisem: 20 / ZŁ, z prawej strony portretu - w kolorze seledynowym, cegły powyżej romańskiego portalu - w kolorze seledynowym, drobny ornament w tle godła i podpisów - w kolorze seledynowym, numeracja w prawej dolnej części - w kolorze pomarańczowym.

Strona odwrotna:

fragmenty wstęgi wypełnionej giloszem w lewym górnym rogu i w prawym górnym rogu oraz litery: NBP, w prawym dolnym rogu - w kolorze żółtym

Papierkolorbiały
znak wodnyportret króla Bolesława I Chrobrego i, prostopadle, liczba: 20
nitka zabezpieczającanitka w lewej części banknotu, z powtarzającym się napisem: 20 ZŁ oraz jego odbiciem lustrzanym
Numeracjakolorczarny i czerwony
seriadwie wielkie litery
numersiedmiocyfrowy
rozmieszczeniena stronie przedniej, w dolnych częściach banknotu, litery serii i cyfry numeracji w układzie poziomym; jedna numeracja w lewej części banknotu, pod napisem: GŁÓWNY / SKARBNIK i pod jego podpisem, druga - w prawej części banknotu, obok portretu, na tle dębu
Wymiary126 x 63 mm
Techniki dodatkoweprzezroczysta warstwa ochronna na stronie przedniej i odwrotnej banknotu
Wielkość emisji (w sztukach)do 800 000 000