Monitor Polski

M.P.1974.37.214

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 października 1974 r.
w sprawie ustalenia wzorów i odcinków banknotów.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 72, poz. 356) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzory banknotów w odcinkach 100-złotowych i 500-złotowych określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Banknoty w odcinkach 500-złotowych z datą emisji 16 grudnia 1974 r. mają obieg prawny od dnia 16 grudnia 1974 r., a banknoty w odcinkach 100-złotowych z datą emisji 15 stycznia 1975 r. mają obieg prawny od dnia 15 stycznia 1975 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

Wzory banknotów w odcinkach 100-złotowych i 500-złotowych

Wartość Wymiary w mm PapierKolory zasadniczeCechy graficzne Numeracja
rodzaj, kolor znak wodny strona przednia strona odwrotna kolor seria numer rozmieszczenie
100 złotych 138 x 63gładzony kremowy wizerunek orła czerwony i wiśniowy Siatka giloszowa z przecinających się linii w odcieniach koloru czerwonego i pomarańczowego w postaci splotów. Z prawej strony popiersie Ludwika Waryńskiego w kolorze brązowym. Obok napis w układzie pionowym "LUDWIK WARYŃSKI". U góry na giloszowym tle napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorze brązowym. W części środkowej na tle rozety giloszowej liczba 100 w kolorze brązowym. Poniżej napis "STO ZŁOTYCH", "WARSZAWA," i oznaczenie daty emisji w kolorze brązowym. W środku rozety wizerunek orła ustalony dla godła PRL w kolorze brązowym. Poniżej oznaczenie serii i numeru w kolorze ciemnowiśniowym. Z lewej strony wizerunku orła podpis Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z prawej strony podpis Głównego Skarbnika Banku. W lewym górnym rogu oznaczenie serii i numeru w kolorze czerwonym. Poniżej znak wodny: wizerunek orła. W lewym dolnym rogu liczba 100 w kolorze brązowym na tle rozety. Siatka giloszowa z pionowych linii w kolorze wiśniowym i czerwonym. U góry na tle giloszowym napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorze brązowym. W części środkowej na tle powiewających sztandarów w kolorze w wiśniowym i czerwonym winieta pierwszego numeru pisma Proletariatu zawierająca napisy w kolorze brązowym: "PROLETARYAT ORGAN MIĘDZYNARODOWEJ, SOCYALNO-REWOLUCYJNEJ PARTYI, N. 1. R. 1883 Swobody! Fabryk! i Ziemi! Proletaryusze wszystkich krajów łączcie się". Pod sztandarami napis "STO ZŁOTYCH" oraz klauzula "BILETY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE". W lewym dolnym rogu liczba 100 w kolorze brązowym. W prawym górnym rogu nad wstęgą liczba 100 w kolorze brązowym. Poniżej znak wodny: wizerunek orła. Pod nim inicjały "NBP" czerwony i wiśniowy jedna lub dwie duże litery siedmiocyfrowy litery serii i cyfry numeru w układzie poziomym w lewym górnym rogu nad znakiem wodnym, druga numeracja w części środkowej pod wizerunkiem orła
500 złotych 138 x 63 gładzony kremowy wizerunek orła brązowy i pomarańczowySiatka giloszowa z przecinających się linii koloru pomarańczowego i oliwkowozielonego w postaci splotów. U góry na giloszowych tle napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorze brązowym. W części środkowej popiersie Tadeusza Kościuszki w kolorze brązowym. Z prawej strony popiersia liczba 500 w kolorze brązowym na tle rozety giloszowej. Poniżej napisy "PIĘĆSET ZŁOTYCH", "WARSZAWA," i oznaczenie daty emisji w kolorze brązowym. W środku rozety wizerunek orła podpis Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z prawej strony podpis Głównego Skarbnika Banku. W lewym górnym rogu i w prawym dolnym rogu oznaczenie serii i numeru w kolorze czerwonym. Z lewej strony popiersia znak wodny: wizerunek orła. Poniżej w lewym dolnym rogu liczba 500 w kolorze ciemnozielonym na tle jasnozielonej stylizowanej gałązki laurowej. Z prawej strony liczby napis "TADEUSZ KOŚCIUSZKO".Siatka giloszowa z przecinających się linii koloru pomarańczowego i oliwkowozielonego w poprzeczne pasy. W części środkowej chorągiew regimentu grenadierów krakowskich w kolorze brązowym z napisem "ŻYWIĄ Y BRONIĄ". Na chorągwi na tle skrzyżowanej kosy i piki wieniec laurowy, a w nim snopek zboża i czapka chłopska. Na tle chorągwi napis "PIĘĆSET ZŁOTYCH" w kolorze brązowym. Nad chorągwią na giloszowym tle napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorze brązowym. Z lewej strony chorągwi na tle giloszowej rozety tarcza na bandolier od ładownicy w kolorze brązowym. Pod tarczą liczba 500 w kolorze brązowym. Pod chorągwią klauzula "BILETY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE". W prawym górnym rogu liczba 500 w kolorze brązowym otoczona wstęgą. Poniżej znak wodny: wizerunek orła. Pod nim inicjały "NBP".czerwonyjedna lub dwie duże litery siedmiocyfrowylitery serii i cyfry numeru w układzie poziomym w lewym górnym rogu nad znakiem wodnym, druga numeracja w prawym dolnym rogu pod wizerunkiem orła
1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 3 stycznia 1976 r. (M.P.76.5.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1976 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 stycznia 1979 r. (M.P.79.3.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lutego 1979 r.