Monitor Polski

M.P.1994.64.575

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 29 listopada 1994 r.
w sprawie ustalenia wzorów banknotów nominalnej wartości 10 zł, 20 zł i 50 zł oraz wzorów, stopu i masy (wagi) monet nominalnej wartości 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 80, poz. 369) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzory banknotów nominalnej wartości 10 zł, 20 zł i 50 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia, oraz wzory, stop i masę (wagę) monet nominalnej wartości 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  2. Banknoty i monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 1 stycznia 1995 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY BANKNOTÓW NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ, 20 ZŁ I 50 ZŁ

WartośćWymiaryPapierKolory zasadniczeCechy graficzneZabezpieczenia widoczne

w paśmie promieniowania nadfioletowego

Numeracja
kolorznak wodnynitka zabezpieczającastrona przedniastrona odwrotnakolorserianumerrozmieszczenie
12345678910111213
10 zł120 x 60 mmbiałyportret księcia Mieszka Initka w lewej części banknotu z powtarzającym się napisem, składającym się z oznaczenia nominału "10 ZŁ" oraz jego odbicia lustrzanegociemnobrązowy, zielonyW środkowej części banknotu portret księcia Mieszka I oraz napis "Mieszko I" w ozdobnym medalionie - całość w kolorze ciemnobrązowym. Z lewej strony portretu w kolorze ciemnobrązowym: u góry napis "NARODOWY BANK POLSKI", poniżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem napis "WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.", poniżej napis i podpis "PREZES", a pod nim napis i podpis "GŁÓWNY SKARBNIK". Na dole oznaczenie serii i numeru w kolorze czarnym. W tle napisów, godła i oznaczenia serii i numeru dwie stylizowane rozety romańskie w kolorach szarym wydrukowanym farbą metalizowaną oraz jasnofioletowym, żółtym i jasnozielonym. Ponad i pod rozetami u góry i na dole banknotu po dwa nie zadrukowane pola, obwiedzione odcinkami w kolorze żółtym, których wypełnienia zadrukowane na stronie odwrotnej widoczne są pod światło. Z lewej strony rozet powtarzający się, prostopadły napis w mikrodruku "RZECZPOSPOLITA POLSKA" w kolorze jasnofioletowym. Z lewej strony banknotu na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych w kolorach brązowym oraz jasnobrązowym. W lewym górnym rogu prostopadła liczba "10" w kolorach ciemnobrązowym i jasnobrązowym wypełniona białym ornamentem. Pod nią fragment linii z ornamentu w kolorach ciemnobrązowym i jasnobrązowym. Niżej napis "DZIESIĘĆ ZŁOTYCH" w kolorze ciemnobrązowym i jasnobrązowym. W lewym dolnym rogu oznaczenie dla niewidomych w kształcie kwadratu o wypukłych brzegach w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym, wypełnionych białym ornamentem. Z prawej strony banknotu u góry liczba "10" w kolorach jasnobrązowym i ciemnobrązowym, obwiedziona białym polem z fragmentami giloszu. W jej tle wyodrębniona płaszczyzna w kolorach ciemnobrązowym, jasnobrązowym i ciemnozielonym, wypełniona kompozycją z powtarzającego się napisu mikrodrukiem "RP" oraz ornamentu w kolorze białym. Nad płaszczyzną powtarzający się napis mikrodrukiem "RZECZPOSPOLITA POLSKA" w kolorach ciemnobrązowym, brązowym i ciemnozielonym. Poniżej płaszczyzny rysunek korony, której tło w owalu wypełnione kolorem szarym. Wokół rysunku korony na tle białego owalu cztery liczby "10". Powtórzenie rysunku korony na stronie odwrotnej banknotu i wypełnienie wnętrza korony kolorem, w całości widoczne pod światło. Poniżej korony ozdobny ornament roślinny w kolorze biały, obwiedziony liniami w kolorze jasnofioletowym. Na tle ornamentu oznaczenie serii i numeru w kolorze czerwonym. Pod oznaczeniem serii i numeru wyodrębniona płaszczyzna w kolorach ciemnobrązowym, jasnobrązowym i ciemnozielonym z ozdobnym ornamentem w kolorze białym. Na płaszczyźnie widoczna w zależności od kąta patrzenia liczba "10". Tło banknotu stanowi siatka giloszowa o przecinających się liniach w kolorach jasnozielonym, niebieskim, szaroniebieskim i żółtym.W środkowej części banknotu wizerunek denara - monety srebrnej z okresu panowania Mieszka I w kolorze ciemnobrązowym. Po bokach denara fragmenty kolumn w kolorach beżowym, oliwkowym, szaroniebieskim i niebieskim. U góry napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym. Powyżej środkowej części napisu w mikrodruku powtarzający się napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorach zielonym i szarym w półkolach, rozdzielony liniami w kolorach jasnobrązowym i niebieskim. Poniżej denara prostokątna płaszczyzna z ornamentu w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym. Na niej z lewej strony liczba "10" w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym, obwiedziona białym polem, z prawej napis "DZIESIĘĆ ZŁOTYCH" w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym. Nad płaszczyzną powtarzający się napis w mikrodruku "RZECZPOSPOLITA POLSKA" w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym. Poniżej płaszczyzny w mikrodruku powtarzający się napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorach jasnobrązowym i ciemnoniebieskim w półkolach, rozdzielony liniami w kolorach jasnobrązowym i ciemnoniebieskim. Z lewej strony denara na tle gilszowej wstęgi w kolorach jasnoniebieskim i brązowym w białym owalu rysunek korony z wnętrzem wypełnionym kolorem brązowym. Wokół korony cztery liczby "10". Poniżej rysunku korony kompozycja linii gilszowych układających się w liczby "10" w kolorze szaroniebieskim. Z prawej strony denara klauzula "BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE" w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym. W tle klauzuli kompozycja linii gilszowych układających się w liczby "10" w kolorach szarozielonym i szaroniebieskim. Na górze banknotu i symetrycznie na dole po dwa pola obwiedzione z dwóch stron odcinkami w kolorze ciemnoniebieskim. Pola wypełnione z lewej strony kolorem jasnobrązowym, z prawej niebieskim. Z prawej strony banknotu, na polu znaku wodnego kompozycja linii gilszowych w kolorach niebieskim i szarym. U góry na tle gilszowej wstęgi w kolorach jasnoniebieskim, niebieskim i brązowym liczba "10" w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym, wypełniona białym ornamentem. W prawym dolnym rogu inicjały "NBP" w kolorach niebieskim i jasnozielonym.na stronie przedniej:

kwadrat z napisem "10 ZŁ" w lewym górnym rogu - w kolorze seledynowym, farba metalizowana w rozetach romańskich - w kolorze seledynowym, numeracja w prawym dolnym rogu - w kolorze pomarańczowym

na stronie odwrotnej:

fragment korony w owalu ze wstęgą giloszową w tle, fragmenty siatki giloszowej oraz półkolistych linii w lewym górnym rogu i fragmenty siatki gilszowej w lewym dolnym rogu - w kolorze seledynowym

czarny i czerwonydwie duże literysiedmiocyfrowylitery serii i cyfry numeracji w układzie poziomym, jedna numeracja w lewej części banknotu na dole, obok oznaczenia dla niewidomych druga w prawej części banknotu obok portretu na tle ozdobnego ornamentu roślinnego
20 zł126 x 63 mmbiałyportret króla Bolesława I Chrobregonitka w lewej części banknotu z powtarzającym się napisem, składającym się z oznaczenia nominału "20 ZŁ" oraz jego odbicia lustrzanegofioletowy, różowyW środkowej części banknotu portret króla Bolesława I Chrobrego oraz napis "BOLESŁAW I CHROBRY" w ozdobnym medalionie - całość w kolorze fioletowym. Z lewej strony portretu w kolorze fioletowym: u góry napis "NARODOWY BANK POLSKI", poniżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem napis "WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.", poniżej napis i podpis "PREZES", a pod nim napis i podpis "GŁÓWNY SKARBNIK". Na dole oznaczenie serii i numeru w kolorze czarnym. W tle napisów, godła i oznaczenia serii i numeru - zarys romańskiego portalu, przedstawionego w kolorach jasnofioletowym, pomarańczowym i oliwkowym. Ponad portalem cegły wydrukowane farbą metalizowaną w kolorze szarym. U góry i symetrycznie na dole w tle giloszowym po dwa nie zadrukowane pola, których wypełnienia zadrukowane na stronie odwrotnej widoczne są pod światło. Z lewej strony portalu powtarzający się, prostopadły napis w mikrodruku "RZECZPOSPOLITA POLSKA" w kolorze jasnoróżowym. Z lewej strony banknotu na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych w kolorze jasnoróżowym. W lewym górnym rogu prostopadła liczba "20" w kolorach fioletowym i różowym wypełniona białym ornamentem. Pod nią fragment linii z ornamentu w kolorach fioletowym i różowym. Niżej napis "DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH" w kolorach fioletowym i różowym. W lewym dolnym rogu oznaczenie dla niewidomych w kształcie okręgu o wypukłym brzegu w kolorach granatowym i fioletowym, wypełnionym białym ornamentem. Z prawej strony u góry liczba "20" w kolorach różowym i granatowym, obwiedziona białym polem. W jej tle wyodrębniona płaszczyzna w kolorach fioletowym, różowym i granatowym wypełniona kompozycją z powtarzającego się białego napisu mikrodrukiem "RP" oraz ornamentu w kolorze białym. Nad płaszczyzną powtarzający się napis mikrodrukiem "RZECZPOSPOLITA POLSKA" w kolorach fioletowym, różowym i granatowym. Poniżej płaszczyzny na giloszowym tle rysunek korony, której tło w owalu wypełnione kolorem różowym. Wokół rysunku korony na tle białego owalu cztery liczby "20". Powtórzenie rysunku korony na stronie odwrotnej banknotu i wypełnienie wnętrza korony kolorem, w całości widoczne pod światło. Poniżej korony stylizowany dąb w kolorze białym, obwiedziony liniami w kolorze jasnofioletowym. Na tle dębu oznaczenie serii i numeru w kolorze czerwonym. Pod oznaczeniem serii i numeru wyodrębniona płaszczyzna w kolorach fioletowym, różowym i granatowym z ozdobnym ornamentem w kolorze białym. Na płaszczyźnie widoczna w zależności od kąta patrzenia liczba "20". Tło banknotu stanowi siatka giloszowa o przecinających się liniach w kolorach jasnofioletowym, jasnoróżowym, pomarańczowym, oliwkowym i beżowym.W środkowej części banknotu wizerunek denara - monety srebrnej z okresu panowania Bolesława I Chrobrego w kolorze fioletowym. Z lewej strony denara rysunek rotundy w kolorach jasnofioletowym i różowym, z prawej rysunek lwa wspiętego na wici roślinnej w kolorze różowym. U góry, na tle wstęgi z giloszu w kolorach różowym, jasnofioletowym, beżowym, pomarańczowym i niebieskim napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorach ciemnofioletowym i różowym. Powyżej środkowej części napisu w mikrodruku powtarzający się napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorach jasnofioletowym i różowym w półkolach, rozdzielony liniami w kolorze beżowym. Poniżej rysunku denara prostokątna płaszczyzna z ornamentu w kolorach fioletowym i różowym. Na niej z lewej strony liczba "20" w kolorach różowym i ciemnofioletowym, obwiedziona białym polem, z prawej napis "DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH" w kolorach ciemnofioletowym i różowym. Nad płaszczyzną powtarzający się napis w mikrodruku "RZECZPOSPOLITA POLSKA" w kolorach fioletowym i różowym. Poniżej płaszczyzny w mikrodruku powtarzający się napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorach jasnofioletowym i różowym w półkolach, rozdzielony liniami w kolorze beżowym. Z lewej strony denara w białym owalu i rysunek korony z wnętrzem wypełnionym kolorem różowym. Wokół korony cztery liczby "20". Poniżej w tle korony i rotundy kompozycja linii giloszowych w kolorach beżowym i jasnoróżowym układających się w liczby "20". Z prawej strony denara na dole klauzula "BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE" w kolorach ciemnofioletowym i różowym. Pomiędzy rysunkiem denara a rysunkiem lwa i klauzulą kompozycja linii giloszowych układających się w liczby "20" w kolorach jasnofioletowym i jasnoróżowym. Na górze banknotu nad lwem i symetrycznie na dole po dwa pola wypełnione ornamentem giloszowym w kolorach różowym, fioletowym i beżowym. Z prawej strony banknotu, na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych w kolorze beżowoszarym. U góry, nad giloszową wstęgą w kolorach różowym, beżowym i pomarańczowym, liczba "20" w kolorach fioletowym i różowym, wypełniona białym ornamentem. W prawym dolny rogu inicjały "NBP" w kolorach pomarańczowym i różowym.na stronie przedniej:

kwadrat z napisem "20 ZŁ" w lewym górnym rogu w kolorze seledynowym, farba metalizowana w górnej części romańskiego portalu - w kolorze seledynowym, drobny ornament pod godłem i w środkowej części portalu - w kolorze seledynowym, numeracja w prawym dolnym rogu - w kolorze pomarańczowym

na stronie odwrotnej:

fragment wstęgi giloszowej w lewym górnym rogu, wstęga giloszowa pod liczbą "20" w prawym górnym rogu oraz inicjały "NBP" w prawym dolnym rogu w kolorze jasnoseledynowym

czarny i czerwonydwie duże literysiedmiocyfrowylitery serii i cyfry numeracji w układzie poziomym, jedna numeracja w lewej części banknotu na dole pod napisami "PREZES" i "GŁÓWNY SKARBNIK" i podpisami, druga w prawej części banknotu, obok portretu, na tle dębu
50 zł132 x 66 mmbiałyportret króla Kazimierza III Wielkiegonitka w lewej części banknotu z powtarzającym się napisem, składającym się z oznaczenia nominału "50 ZŁ" oraz jego odbicia lustrzanegogranatowy, niebieski, jasnozielonyW środkowej części banknotu portret króla Kazimierza III Wielkiego oraz napis "KAZIMIERZ III WIELKI" w ozdobnym medalionie - całość w kolorze granatowym. Z lewej strony portretu w kolorze granatowym: u góry napis "NARODOWY BANK POLSKI", poniżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem napis "WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.", poniżej napis i podpis "PREZES", a pod nim napis i podpis "GŁÓWNY SKARBNIK". Na dole oznaczenie serii i numeru w kolorze czarnym. W tle napisu, godła i oznaczenia serii i numeru stylizowana gotycka rozeta w kolorach szaroniebieskim, różowym i jasnozielonym. U góry, nad rozetą i symetrycznie na dole w tle giloszowym dwa nie zadrukowane pola, których wypełnienia, zadrukowane na stronie odwrotnej, w całości widoczne pod światło. Z lewej strony rozety powtarzający się prostopadły napis w mikrodruku "RZECZPOSPOLITA POLSKA" w kolorze jasnozielonym. Z lewej strony banknotu w polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych w kolorze granatowym. W lewym górnym rogu prostopadła liczba "50" w kolorach granatowym i niebieskim, wypełniona białym ornamentem. Pod nią fragment linii z ornamentu w kolorach niebieskim i jasnozielonym. Niżej napis "PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH" w kolorach niebieskim i jasnozielonym. W lewym dolny rogu oznaczenie dla niewidomych w kształcie rombu o wypukłych brzegach w kolorach granatowym i niebieskim, wypełnionych białym ornamentem. Z prawej strony banknotu u góry liczba "50" w kolorach granatowym i niebieskim, obwiedziona białym polem. W jej tle wyodrębniona płaszczyzna w kolorach granatowym i niebieskim, wypełniona kompozycją z powtarzającego się białego napisu mikrodrukiem "RP" oraz ornamentu w kolorze białym. Nad płaszczyzną powtarzający się napis mikrodrukiem "RZECZPOSPOLITA POLSKA" w kolorze niebieskim i granatowym. Niżej rysunek korony, której tło w owalu wypełnione kolorem granatowym. Wokół rysunku korony na tle białego owalu cztery liczby "50". Powtórzenie rysunku korony na stronie odwrotnej banknotu i wypełnienie jej wnętrza kolorem, w całości widoczne pod światło. Poniżej monogram - ukoronowana litera "K" w kolorze różowym, wydrukowana farbą zmienną optycznie, zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia. Pod monogramem wyodrębniona płaszczyzna w kolorach szarym i jasnoniebieskim wydrukowana farbą metalizowaną. Na płaszczyźnie widoczne w zależności od kąta patrzenia korona w owalu lub liczba "50". Z prawej strony rysunku korony oraz monogramu pionowe oznaczenie serii i numeracji w kolorze czerwonym. Tło banknotu stanowi siatka giloszowa o przecinających się liniach w kolorach niebieskim, jasnofioletowym i beżowym.W środkowej części banknotu wizerunek orła z pieczęci majestatycznej Kazimierza III Wielkiego w kolorze granatowym, poniżej insygnia królewskie - jabłko i berło w kolorze granatowym. Po bokach wizerunku orła fragment panoramy Kazimierza i Krakowa w kolorze niebieskim. U góry napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorach granatowym i zielonym. Powyżej środkowej części napisu w mikrodruku powtarzający się napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorach różowym i beżowym, w półkolach, rozdzielony liniami w kolorach granatowym i zielonym. Poniżej wizerunku orła prostokątna płaszczyzna z ornamentu w kolorach granatowym i zielonym. Na niej z lewej strony liczba "50" w kolorach granatowym i zielonym, obwiedziona białym polem, z prawej napis "PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH" w kolorach granatowym i zielonym. Nad płaszczyzną powtarzający się napis w mikrodruku "RZECZPOSPOLITA POLSKA" w kolorach granatowym i zielonym. Poniżej płaszczyzny w mikrodruku powtarzający się napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorze różowym, w półkolach, rozdzielony liniami w kolorach zielonym i granatowym. Z lewej strony wizerunku orła na ozdobnej wstędze giloszowej w kolorach niebieskim, beżowym, oliwkowym i różowym rysunek korony w białym owalu z wnętrzem wypełnionym kolorem zielonym. Wokół cztery liczby "50". Z prawej strony wizerunku orła na tle fragmentu panoramy Krakowa klauzula "BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE". w kolorze granatowym. Poniżej klauzuli kompozycja linii giloszowych w kolorze szaroniebieskim układających się w liczby "50". Na górze banknotu, nad fragmentem panoramy Krakowa i symetrycznie na dole dwa pola w kolorze białym, wypełnione w części środkowej ornamentem giloszowym w kolorze szaroniebieskim. Z prawej strony banknotu, na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych w kolorach granatowym i szarym. W prawym górnym rogu, nad giloszową wstęgą w kolorach niebieskim i beżowym, liczba "50" w kolorach granatowym i zielonym, wypełniona białym ornamentem. W prawym dolnym rogu inicjały "NBP" w kolorach beżowym i niebieskim.na stronie

przedniej:

kwadrat z napisem "50 ZŁ" w lewym górnym rogu - w kolorze seledynowym, farba metalizowana na wyodrębnionym polu w prawym dolnym rogu - w kolorze seledynowym, fragmenty giloszowe -

go tła w prawej części banknotu - w kolorze seledynowym, numeracja pionowa w prawej części banknotu - w kolorze pomarańczowym

na stronie odwrotnej:

fragmenty wstęgi giloszowej i półkolistych napisów w mikrodruku "NARODOWY BANK POLSKI" w lewym górnym rogu, fragment wstęgi giloszowej pod liczbą "50" w prawym górnym rogu oraz inicjały "NBP" w prawym dolnym rogu - w kolorze jasnoseledynowym.

czarny i czerwonydwie duże literysiedmiocyfrowylitery serii i cyfry numeracji w układzie poziomym i pionowym, jedna numeracja w lewej części banknotu na dole pod napisami "PREZES" i "GŁÓWNY SKARBNIK" i podpisami - w układzie poziomym druga w prawej części banknotu - w układzie pionoym

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY, STOP, MASA (WAGA) MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 1 GR, 2 GR, 5 GR, 10 GR, 20 GR, 50 GR, 1 ZŁ, 2 ZŁ I 5 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg

(bok)

Masa

(waga)

w gramach

Średnica

w mm

Stop
strona głównastrona odwrotna
1 grWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem oznaczenie roku emisji, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKADuża cyfra 1, poniżej poziomy napis GROSZ, nad cyfrą gałązka z liściem dębuząbkowany1,6415,5mosiądz manganowy

(MM 59)

2 grWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem oznaczenie roku emisji, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKADuża cyfra 2, poniżej poziomy napis GROSZE, nad cyfrą gałązka z dwoma liśćmi dębugładki2,1317,5mosiądz manganowy

(MM 59)

5 grWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem oznaczenie roku emisji, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKAZ lewej strony duża cyfra 5, obok u góry poziomy napis GROSZY, poniżej kompozycja pięciu liści dębuna przemian gładki i ząbkowany2,5919,5mosiądz manganowy

(MM 59)

10 grWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem oznaczenie roku emisji, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKADuża liczba 10, poniżej poziomy napis GROSZY, wokół ornament z fragmentów liści dębuna przemian gładki i ząbkowany2,5116,5miedzionikiel

(MN 25)

20 grWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem oznaczenie roku emisji, w otoku

napis RZECZPOSPOLITA POLSKA

Duża liczba 20, poniżej poziomy napis GROSZY, wokół ornament w kwadracie ze stylizowanych liści dębuząbkowany3,2218,5miedzionikiel

(MN 25)

50 grWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem oznaczenie roku emisji, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKADuża liczba 50, poniżej poziomy napis GROSZY, z lewej półkolem fragment wieńca ze stylizowanych liści dębuząbkowany3,9420,5miedzionikiel

(MN 25)

1 złWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, pod orłem oznaczenie roku emisji, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKADuża cyfra 1, poniżej poziomy napis ZŁOTY. Całość w wieńcu ze stylizowanych liści dębuna przemian gładki i ząbkowany5,0023,0miedzionikiel

(MN 25)

2 złWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, ujęty w kole, pod orłem oznaczenie roku emisji, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKADuża cyfra 2. W tle cyfry gładka płaszczyzna z poziomym napisem na dole ZŁOTE, układająca się kompozycyjnie w cyfrę 2. Po bokach nieregularne płaszczyzny wypełnione - z lewej strony wizerunkiem liścia dębu i pionowymi kreskami, z prawej wizerunkiem liścia dębu i poziomymi kreskamigładki5,2121,5*

12,0**

pierścień:

brązal

(Cu Al 6 Ni2)

rdzeń:

miedzionikiel

(MN 25)

5 złWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, ujęty w kole, pod orłem oznaczenie roku emisji, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKADuża cyfra 5. W tle cyfry gładka płaszczyzna z półkolistym napisem na dole ZŁOTYCH, układająca się kompozycyjnie w cyfrę 5. U góry po bokach nieregularne płaszczyzny wypełnione - z lewej strony wizerunkiem dwóch liści dębu i pionowymi kreskami, z prawej wizerunkiem trzech liści dębu i poziomymi kreskamimoletowany nieregularnie6,5424,0*

16,0**

pierścień:

miedzionikiel

(MN 25)

rdzeń:

brązal

(Cu Al6 Ni 2)

* Średnica monety

** Średnica rdzenia