§ 3. - Ustalenie wzorcowych statutów spółek wodnych i ich związków.

Monitor Polski

M.P.1980.16.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1980 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1980 r.