§ 1. - Ustalenie wzorcowych statutów spółek wodnych i ich związków.

Monitor Polski

M.P.1980.16.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1980 r.
§  1.
Ustala się wzorcowy statut:
1)
spółki wodnej, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
2)
związku spółek wodnych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.