Ustalenie wykazu usług, przy których wykonywaniu zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie powoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty ani zmniejszenia ich wysokości.

Monitor Polski

M.P.1986.32.231

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG
z dnia 29 października 1986 r.
w sprawie ustalenia wykazu usług, przy których wykonywaniu zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie powoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty ani zmniejszenia ich wysokości.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty (Dz. U. z 1985 r. Nr 40, poz. 197 oraz z 1986 r. Nr 9, poz. 47 i Nr 33, poz. 158) zarządza się, co następuje:
Ustala się następujący wykaz usług, których wykonywanie w ramach zatrudnienia w uspołecznionych zakładach usługowych świadczących bezpośrednio usługi dla ludności nie powoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty ani zmniejszenia ich wysokości:
Lp.WyszczególnienieSymbol branży
1Naprawa zmechanizowanego oraz elektrotechnicznego sprzętu gospodarstwa domowego i przeznaczenia osobistego067
2Usługi ślusarskie i kowalskie068
3Naprawa maszyn i urządzeń rolniczych082
4Usługi zegarmistrzowskie094
5Usługi optyczne095
6Usługi motoryzacyjne102
7Usługi radiowe i telewizyjne115
8Usługi wulkanizacyjne i bieżnikowanie opon137
9Usługi szklarskie151
10Usługi tartaczne171
11Usługi stolarskie173
12Usługi meblarskie i tapicerskie174
13Usługi bednarskie175
14Usługi kołodziejskie177
15Usługi dziewiarskie201
16Usługi powroźnicze202
17Usługi odzieżowe i bieliźniarskie211
18Usługi szewskie222
19Usługi kuśnierskie223
20Usługi rymarskie227
21Usługi kaletnicze227
22Usługi związane z wyrobami ortopedycznymi288
23Usługi młynarskie241
24Usługi remontowo-budowlane311
25Obsługa maszyn produkcji rolniczej i ogrodniczej401
26Usługi handlowe617
27Usługi gazyfikacji bezprzewodowej724
28Pranie i chemiczne czyszczenie725
29Usługi kominiarskie729
30Usługi fryzjerskie891
31Usługi fotograficzne892
32Usługi kamieniarskie148
33Usługi związane z instrumentami muzycznymi281
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 sierpnia 1987 r. (M.P.87.27.211) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 1987 r.