Ustalenie wykazu szpitali, w których lekarze mogą odbywać 5-letnie studia teoretyczne lub praktyczne, przewidziane w ustawie z dnia 30 lipca 1938 r.

Monitor Polski

M.P.1939.101.231

Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 1939 r.