Ustalenie wykazu stanowisk załogi statku szkolnego Państwowej Szkoły Morskiej oraz przysługujących tej załodze należności w czasie zaokrętowania.

Monitor Polski

M.P.1936.248.444

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1936 r.