Monitor Polski

M.P.1956.32.406

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
z dnia 12 kwietnia 1956 r.
w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych podległych Ministrowi Górnictwa Węglowego, których absolwenci podlegają przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wykaz średnich szkół zawodowych, podległych Ministrowi Górnictwa Węglowego, których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106). Wykaz ten stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzeniu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI GÓRNICTWA WĘGLOWEGO, KTÓRYCH ABSOLWENCI PODLEGAJĄ PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 7 MARCA 1950 R. O PLANOWYM ZATRUDNIANIU ABSOLWENTÓW ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH ORAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH

1) Technikum Górnicze Ministerstwa Górnictwa Węglowego w Bytomiu, ul. Roosevelta 10,
2) Technikum Górnicze Ministerstwa Górnictwa Węglowego im. Staszica w Dąbrowie Górniczej, ul. 27 Stycznia 85,
3) Technikum Górnicze Ministerstwa Górnictwa Węglowego w Chorzowie - Batorym, ul. Racławicka 20,
4) Technikum Górnicze Ministerstwa Górnictwa Węglowego w Rybniku, ul. Kościuszki 5,
5) Technikum Budowy Maszyn Górniczych Ministerstwa Górnictwa Węglowego w Rybniku, ul. Kościuszki 23,
6) Technikum Górnicze Ministerstwa Górnictwa Węglowego w Stalinogrodzie-Brynowie, ul Mikołowska 131,
7) Technikum Górnicze Ministerstwa Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 1 Maja 12,
8) Technikum Górnicze Ministerstwa Górnictwa Węglowego w Krakowie, ul. Brzozowa 5,
9) Technikum Górnicze Ministerstwa Górnictwa Węglowego im. Pstrowskiego w Wałbrzychu, ul. Stalina 5,
10) Technikum Budowy Maszyn Górniczych Ministerstwa Górnictwa Węglowego w Wałbrzychu, ul. Czerwonej Armii 78.