Monitor Polski

M.P.1956.22.284

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 24 lutego 1956 r.
w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych podległych Ministrowi Leśnictwa, których absolwenci podlegają przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wykaz średnich szkół zawodowych podległych Ministrowi Leśnictwa, których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106).

Wykaz ten stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH, KTÓRYCH ABSOLWENCI PODLEGAJĄ PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 7 MARCA 1950 R. O PLANOWYM ZATRUDNIANIU ABSOLWENTÓW ŚREDNICH szkół ZAWODOWYCH ORAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH

1. Technikum Leśne w Białowieży, pow. hajnowski, woj. białostockie,
2. Technikum Leśne w Brynku, pow. tarnogórski, woj. stalinogrodzkie,
3. Technikum Leśne w Goraju, pow. czarnkowski, woj. poznańskie,
4. Technikum Leśne w Krasiczynie, pow. przemyski, woj. rzeszowskie,
5. Technikum Leśne w Margoninie, pow. chodzieski, woj. poznańskie,
6. Technikum Leśne w Mojej Woli, pow. ostrowski, woj. poznańskie,
7. Technikum Leśne w Rogozińcu, pow. międzyrzecki, woj. zielonogórskie,
8. Technikum Leśne w Warcinie, pow. miastecki, woj. koszalińskie,
9. Technikum Przemysłu Leśnego w Sobieszowie, pow. jeleniogórski, woj. wrocławskie,
10. Technikum Przemysłu Leśnego w Zwierzyńcu, pow. zamojski, woj. lubelskie,
11. Technikum Przemysłu Leśnego w Żywcu, pow. żywiecki, woj. krakowskie.