§ 2. - Ustalenie wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1956.26.367

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1956 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.