§ 1. - Ustalenie wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1956.26.367

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1956 r.
§  1.
Ustala się wykaz średnich szkól zawodowych podległych Ministrowi Kolei, których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkól zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106), stanowiący załącznik do zarządzenia.