Monitor Polski

M.P.1952.A-28.419

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 12 marca 1952 r.
w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych II stopnia, których absolwenci z 1952 r. podlegają przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 106) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wykaz średnich szkół zawodowych II stopnia, podległych Ministrowi Poczt i Telegrafów, których absolwenci z 1952 r. podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 106), stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH II STOPNIA, KTÓRYCH ABSOLWENCI Z 1952 R. PODLEGAJĄ PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 7 MARCA 1950 R. O PLANOWYM ZATRUDNIANIU ABSOLWENTÓW ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH ORAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH

1) Technikum Telekomunikacyjne Ministerstwa Poczt i Telegrafów, Kraków, ul. Łobzowska 22,
2) Technikum Telekomunikacyjne Ministerstwa Poczt i Telegrafów, Warszawa, ul. Nowogrodzka 45,
3) Technikum Pocztowe Ministerstwa Poczt i Telegrafów, Gdynia, ul. Zwycięstwa 23/24,
4) Technikum Pocztowe Ministerstwa Poczt i Telegrafów, Gorzów Wlkp., ul. 30 Stycznia 29,
5) Technikum Pocztowe Ministerstwa Poczt i Telegrafów, Kielce, ul. Kopernika 8,
6) Technikum Pocztowe Ministerstwa Poczt i Telegrafów, Kraków, ul. Łobzowska 22,
7) Technikum Pocztowe Ministerstwa Poczt i Telegrafów, Lublin, ul. 1 Maja 10,
8) Technikum Pocztowe Ministerstwa Poczt i Telegrafów, Łódź, ul. Piotrkowska 61,
9) Technikum Pocztowe Ministerstwa Poczt i Telegrafów, Opole, ul. Kościuszki 39,
10) Technikum Pocztowe Ministerstwa Poczt i Telegrafów, Poznań, ul. Śniadeckich 54/58,
11) Technikum Pocztowe Ministerstwa Poczt i Telegrafów, Warszawa, ul. Filtrowa 60.