Monitor Polski

M.P.1966.32.171

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1966 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 13 czerwca 1966 r.
o ustaleniu wykazu leków silnie działających, które mogą być wydawane z aptek bez recept.

Stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 1956 r. w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego (Dz. U. z 1956 r. Nr 42, poz. 197, z 1958 r. Nr 11, poz. 44, z 1960 r. Nr 32, poz. 183, z 1961 r. Nr 25, poz. 123, z 1963 r. Nr 17, poz. 96 i z 1966 r. Nr 27, poz. 166) podaje się do wiadomości, że bez recept mogą być wydawane z aptek następujące leki silnie i bardzo silnie działające:
1. + Acidum dehydrocholicum, tabl.

2. + Amidochin, draż.

3. + Antineuralgiae, tabl.

4. + Argentum nitricum cum Kalio nitrico in bacillis.

5. + Astmin liquidum, płyn

6. + Astmosan, papierosy

7. + Astmosan, tytoń

8. + Azarina, tabl.

9. + Beladrin, płyn

10. + Bromuralum, tabl.

11. + Calcio - Cardiamid, tabl.

12. + Cardiamid - coffein, płyn

13. + Cardiazolum, płyn 10%

14. + Coffedon, tabl.

15. + Coffeinum Natrium benzoicum, tabl. 0,2

16. + Corphedrin, płyn

17. + Cresolum crudum, płyn

18. + Cresolum saponatum, płyn

19. + Cuprum sulfuricum, subst.

20. + Dermasept, płyn

21. + Devaginol, tabl.

22. + Formalinum, płyn

23. n Guttae Inoziemcovi do 20,0

24. + Hexacit, tabl.

25. + Hexachol, draż.

26. + Histadermin, maść

27. + Isochin, draż.

28. + Magnesio-Bismuthin, tabl.

29. + Magnesthin, tabl.

30. + Monochloraminum B (Chloraminum), subst.

31. + Pabialgin suppositoria 0,25

32. + Pabialgin, tabl.

33. + Pyoctaninum coeruleum, subst.

34. + Pyralgin, tabl.

35. + Pyramidonum (Amidopyrinum), tabl.

36. + Pyrosalofen, tabl.

37. + Rivanolum, tabl.

38. + Solutio Jodi spirituosa, płyn

39. + Solutio Jodi spirituosa, amp. 1 ml

40. + Spiritus Sinapis

41. + Sterinol, płyn

42. + Tussipect, płyn

43. + Tussipect, syrop

44. + Urosal, tabl.

45. + Urotropinum, tabl.

46. + Veramid, tabl.

Z wymienionych w wykazie środków leki w postaci tabletek (drażetek) i czopków mogą być wydawane jednorazowo do 10 sztuk bądź w ilości znajdującej się w najmniejszym opakowaniu ustalonym w aktualnie obowiązującym urzędowym spisie leków.

Bez recepty wolno wydawać 2% sol. Pilocarpini w ilości 10 g osobom, które przedstawiają dokument stwierdzający, że są chore na jaskrę (glaucoma).