Ustalenie wykazu leków gotowych, wprowadzanych do obrotu przez apteki otwarte, przeznaczone wyłącznie do skupu i sprzedaży leków zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1966.41.210

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 1971 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 3 sierpnia 1966 r.
o ustaleniu wykazu leków gotowych, wprowadzanych do obrotu przez apteki otwarte, przeznaczone wyłącznie do skupu i sprzedaży leków zagranicznych.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. Nr 18, poz. 99) podaje się do wiadomości, że został ustalony nowy wykaz leków gotowych, wprowadzanych do obrotu przez apteki otwarte, przeznaczone wyłącznie do skupu i sprzedaży leków zagranicznych.
Wykaz ten został rozesłany przez Centralę Farmaceutyczną "Cefarm" do wydziałów zdrowia i opieki społecznej prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) oraz do zarządów aptek.

Równocześnie traci moc dotychczasowy wykaz leków gotowych, wprowadzanych do obrotu przez apteki otwarte, przeznaczone wyłącznie do skupu i sprzedaży leków zagranicznych, ustalony obwieszczeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 257).

.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "LEX"

Zmiana załącznika wynikająca z obwieszczenia z dnia 30 stycznia 1968 r. o wprowadzeniu zmian do wykazu leków gotowych wprowadzanych do obrotu w aptekach przeznaczonych do skupu i sprzedaży leków zagranicznych (M.P.68.8.49) zmieniającego nin. obwieszczenie nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanego obwieszczenia.

Zmiana załącznika wynikająca z obwieszczenia z dnia 20 lipca 1968 r. o wprowadzeniu zmian do wykazu leków gotowych, wprowadzanych do obrotu w aptekach przeznaczonych do skupu i sprzedaży leków zagranicznych (M.P.68.34.240) zmieniającego nin. obwieszczenie nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanego obwieszczenia.

Zmiana załącznika wynikająca z obwieszczenia z dnia 8 lutego 1969 r. o wprowadzeniu zmian do wykazu leków gotowych, wprowadzanych do obrotu w aptekach przeznaczonych do skupu i sprzedaży leków zagranicznych (M.P.69.7.69) zmieniającego nin. obwieszczenie nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanego obwieszczenia.

Zmiana załącznika wynikająca z obwieszczenia z dnia 9 lutego 1970 r. o wprowadzeniu zmian do wykazu leków gotowych, wprowadzanych do obrotu w aptekach wyznaczonych do prowadzenia leków gotowych zagranicznych i niektórych leków krajowych oraz skupu leków zagranicznych (M.P.70.6.60) zmieniającego nin. obwieszczenie nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanego obwieszczenia.

Zmiana załącznika wynikająca z obwieszczenia z dnia 17 sierpnia 1971 r. o ogłaszaniu zmian w wykazie leków gotowych wprowadzanych do obrotu w aptekach wyznaczonych do prowadzenia leków gotowych zagranicznych i niektórych leków krajowych oraz skupu leków zagranicznych (M.P.71.47.307) zmieniającego nin. obwieszczenie nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanego obwieszczenia.

.................................................