Monitor Polski

M.P.1985.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 1984 r.
w sprawie ustalenia wykazu krajów, z których osoby wykonujące międzynarodowy przewóz drogowy są zwolnione od opłaty skarbowej.

Na podstawie § 43 ust. 3 rozporządzenia Rudy Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 34, poz. 161 i z 1984 r. Nr 13, poz. 53) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wykaz krajów, z których osoby wykonujące międzynarodowy przewóz drogowy są zwolnione od opłaty skarbowej określonej w § 35 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 34, poz. 161 i z 1984 r. Nr 13, poz. 53), stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ KRAJÓW, Z KTÓRYCH OSOBY WYKONUJĄCE MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ DROGOWY SĄ ZWOLNIONE OD OPŁATY SKARBOWEJ

1. Albańska Republika Ludowa,

2. Królestwo Arabii Saudyjskiej,

3. Republika Austrii,

4. Królestwo Belgii,

5. Bułgarska Republika Ludowa,

6. Czechosłowacka Republika Socjalistyczna,

7. Królestwo Danii,

8. Arabska Republika Egiptu,

9. Republika Finlandii,

10. Republika Francuska,

11. Republika Grecji,

12. Hiszpania,

13. Królestwo Holandii,

14. Republika Iracka,

15. Islamska Republika Iranu,

16. Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii,

17. Haszymidzkie Królestwo Jordanii,

18. Państwo Kuwejtu,

19. Ludowo-Socjalistyczna Libijska Arabska Dżamahirija,

20. Księstwo Liechtenstein,

21. Wielkie Księstwo Luksemburga,

22. Niemiecka Republika Demokratyczna,

23. Królestwo Norwegii,

24. Republika Portugalska,

25. Republika Federalna Niemiec,

26. Socjalistyczna Republika Rumunii,

27. Syryjska Republika Arabska,

28. Konfederacja Szwajcarska,

29. Królestwo Szwecji,

30. Republika Turecka,

31. Węgierska Republika Ludowa,

32. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii,

33. Republika Włoska,

34. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.