Ustalenie wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

Monitor Polski

M.P.1961.95.404

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1970 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 31 października 1961 r.
w sprawie ustalenia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

Na podstawie § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 226) w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu do Spraw Techniki - ustala się, co następuje:
Instytutami technicznymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 226) są instytuty naukowo-badawcze wymienione w załączniku do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1961 r.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ INSTYTUTÓW TECHNICZNYCH

Lp.Nazwa instytutuJednostka nadzorująca
123
1.Instytut Ekonomiki i Organizacji PrzemysłuPrezes Rady Ministrów
2.Instytut Wzornictwa Przemysłowego"
3.Instytut Przemysłu Szkła i CeramikiMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
4.Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych"
5.Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa"
6.Instytut Techniki Budowlanej"
7.Instytut Gospodarki KomunalnejMinisterstwo Gospodarki Komunalnej
8.Instytut EnergetykiMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
9.Główny Instytut Górnictwa"
10.Instytut Naftowy"
11.Instytut Technologii DrewnaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
12.Instytut Celulozowo-Papierniczy"
13.Instytut ŁącznościMinisterstwo Łączności
14.Instytut Chemii OgólnejMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
15.Instytut Farmaceutyczny"
16.Instytut Przemysłu Organicznego"
17.Instytut Antybiotyków"
18.Instytut Chemii Nieorganicznej"
19.Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej"
20.Instytut Nawozów Sztucznych"
21.Instytut Przemysłu Gumowego"
22.Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych"
23.Instytut Tworzyw Sztucznych"
24.Instytut Farb i Lakierów"
25.Przemysłowy Instytut ElektronikiMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
26.Przemysłowy Instytut Telekomunikacji"
27.Instytut Obróbki Skrawaniem"
28.Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego"
29.Instytut Lotnictwa"
30.Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla"
31.Instytut Elektrotechniki"
32.Instytut Materiałów Ogniotrwałych"
33.Instytut Mechaniki Precyzyjnej"
34.Instytut Metali Nieżelaznych"
35.Instytut Metalurgii Żelaza"
36.Instytut Odlewnictwa"
37.Instytut Techniki Cieplnej"
38.Instytut Spawalnictwa"
39.Instytut Tele- i Radiotechniczny"
40.Przemysłowy Instytut Maszyn RolniczychMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
41.Instytut Przemysłu Włókien ŁykowychMinisterstwo Przemysłu Lekkiego
42.Instytut Włókiennictwa"
43.Instytut Przemysłu Skórzanego"
44.Instytut Przemysłu FermentacyjnegoMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
45.Instytut Przemysłu Mięsnego"
46.Instytut Przemysłu Tłuszczowego"
47.Instytut Przemysłu Zielarskiego"
48.Instytut Przemysłu Cukrowniczego"
49.Instytut MorskiMinisterstwo Żeglugi
50.Morski Instytut Rybacki"
51.Instytut Geodezji i KartografiiMinisterstwo Spraw Wewnętrznych
52.Instytut Przemysłu Drobnego i RzemiosłaKomitet Drobnej Wytwórczości
53.Instytut Budownictwa MieszkaniowegoKomitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
54.Instytut Urbanistyki i Architektury"
55.Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i EkonomicznejKomitet do Spraw Techniki
56.Instytut Gospodarki WodnejCentralny Urząd Gospodarki Wodnej
57.Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny"
58.Instytut GeologicznyCentralny Urząd Geologii
59.Instytut Badań JądrowychPełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej
60.Instytut Fizyki Jądrowej"
61.Centralny Instytut Ochrony PracyCentralna Rada Związków Zawodowych
62.Instytut Przemysłu MleczarskiegoZwiązek Spółdzielni Mleczarskich
63.Instytut PracyKomitet Pracy i Płac
64.Instytut Automatyki Systemów EnergetycznychMinisterstwo Szkolnictwa Wyższego
65.Instytut Transportu SamochodowegoMinisterstwo Komunikacji
66.Instytut Maszyn MatematycznychPełnomocnik Rządu do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
67.Ośrodek Badawczy Ekonomiki TransportuMinisterstwo Komunikacji
68.Instytut PlanowaniaKomisja Planowania przy Radzie Ministrów
69.Przemysłowy Instytut Automatyki PomiarówMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
70.Centralny Ośrodek Gospodarki MagazynowejUrząd Rezerw Państwowych
71.Centralny Ośrodek Badawczy NormalizacjiPolski Komitet Normalizacyjny
72.Centralne Laboratorium Przemysłu GastronomicznegoMinisterstwo Handlu Wewnętrznego
73.Biuro Badawcze do Spraw Jakości przy Stowarzyszeniu Elektryków PolskichMinisterstwo Finansów
74.Zakład Naukowo-Badawczy Gospodarki MateriałowejKomisja Planowania przy Radzie Ministrów
75.Zakład Metod i Techniki ObliczeniowejPełnomocnik Rządu do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
76.Instytut Koniunktur i Cen Handlu ZagranicznegoMinisterstwo handlu Zagranicznego
77.Centralny Ośrodek Organizacji i Mechanizacji PocztyMinisterstwo Łączności
78.Instytut FinansówMinisterstwo Finansów
79.Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu StatystycznegoGłówny Urząd Statystyczny
1 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 11 maja 1962 r. (M.P.62.43.202) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 maja 1962 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 7 sierpnia 1962 r. (M.P.62.65.308) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1962 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 sierpnia 1965 r. (M.P.65.53.277) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1965 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1965 r. (M.P.66.1.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 stycznia 1966 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 5 lutego 1966 r. (M.P.66.5.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 lutego 1966 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 lutego 1966 r. (M.P.66.8.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 1966 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 marca 1966 r. (M.P.66.11.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 1966 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 18 maja 1967 r. (M.P.67.29.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 maja 1967 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 8 lutego 1968 r. (M.P.68.8.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 1968 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 września 1968 r. (M.P.68.42.295) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 października 1968 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1969 r. (M.P.69.5.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1969 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 4 kwietnia 1969 r. (M.P.69.16.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1969 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 8 stycznia 1970 r. (M.P.70.2.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1970 r.