§ 6. - Ustalenie wykazów wydziałów akademii medycznych uprawnionych na czas określony do nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1962.72.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 1966 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.