§ 4. - Ustalenie wykazów wydziałów akademii medycznych uprawnionych na czas określony do nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1962.72.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 1966 r.
§  4.
Prawo nadawania stopnia naukowego określonego w załączniku nr 1 i nr 2 wygasa z dniem 31 grudnia 1965 r.