Monitor Polski

M.P.1947.139.853

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z dnia 20 października 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia wykazów przedsiębiorstw państwowych korzystających z ulg i zwolnień w zakresie niektórych podatków komunalnych.

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt. 3), 16 pkt. 1) i 25 pkt. 1) dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 40, poz. 198) zarządza się co następuje:
§  1. Ustala się wykazy przedsiębiorstw państwowych rozliczających się centralnie ze Skarbem Państwa w ramach budżetu państwowego, których:
1) gospodarstwa rolne opłacają w roku podatkowym 1946 podatek gruntowy w wysokości 4% podstawy opodatkowania, poczynając zaś od roku podatkowego 1947 - 8% podstawy opodatkowania (zał. Nr 1);
2) nieruchomości i zajmowane przez nie lokale wolne są od podatku od nieruchomości i od lokali poczynając od roku podatkowego 1946 aż do odwołania (zał. Nr 2);
3) nieruchomości i zajmowane przez nie lokale wolne są od podatku od nieruchomości i od lokali tylko w latach podatkowych 1946 i 1947 (zał. Nr 3).
§  2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1946 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ

przedsiębiorstw państwowych, których gospodarstwa rolne opłacają w roku podatkowym 1946 podatek gruntowy w wysokości 4% podstawy opodatkowania, poczynając zaś od roku podatkowego 1947 - 8% podstawy opodatkowania.
Część budżetu państwowegoNazwa przedsiębiorstwa
10. Ministerstwo Skarbu1) Polski Monopol Solny
2) Polski Monopol Tytoniowy
3) Państwowy Monopol Spirytusowy
4) Polski Monopol Zapałczany
13. Ministerstwo Komunikacji1) Polskie Koleje Państwowe
18. Ministerstwo Poczt i Telegrafów1) Polska Poczta, Telegraf i Telefon

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ

przedsiębiorstw państwowych, których nieruchomości i zajmowane przez nie lokale wolne są od podatku od nieruchomości i od lokali, poczynając od roku podatkowego 1946 aż do odwołania.
Część budżetu państwowegoNazwa przedsiębiorstwa lub zakładu
3. Prezydium Rady Ministrów1) Polska Agencja Prasowa
10. Ministerstwo Skarbu1) Państwowy Zakład Emerytalny
2) Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych
3) Polski Monopol Solny
4) Polski Monopol Tytoniowy
5) Państwowy Monopol Spirytusowy
6) Polski Monopol Zapałczany
7) Polski Monopol Loteryjny
13. Ministerstwo Komunikacji1) Polskie Koleje Państwowe
16. Ministerstwo Kultury i SztukiPaństwowy Teatr Polski w Warszawie
18. Ministerstwo Poczt i Telegrafów1) Polska Poczta, Telegraf i Telefon
20. Ministerstwo Zdrowia1) Przedsiębiorstwa Państwowego Zakładu Higieny
21. Ministerstwo Odbudowy1) Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WYKAZ

przedsiębiorstw państwowych, których nieruchomości i zajmowane przez nie lokale wolne są od podatku od nieruchomości i od lokali tylko w latach podatkowych 1946 i 1947 r.
Część budżetu państwowegoNazwa przedsiębiorstwa lub zakładu
14. Ministerstwo Rolnictwa1) Państwowe Zakłady Hodowli Roślin
2) Zarząd Państwowych Nieruchomości Ziemskich
18. Ministerstwo Poczt i Telegrafów1) Państwowe Zakłady Tele- i Radiotechniczne