Ustalenie urzędowego spisu leków.

Monitor Polski

M.P.1958.98.544

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1960 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 15 grudnia 1958 r.
o ustaleniu urzędowego spisu leków. 1

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 1951 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 63, poz. 435 i z 1956 r. Nr 1, poz. 9) podaje się do wiadomości, że urzędowy spis leków obowiązujący od dnia 1 stycznia 1959 r. został ustalony w formie broszury pod tytułem "Urzędowy spis leków 1959 r.", wydanej w 1958 r. przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich w Warszawie.
Równocześnie traci moc urzędowy spis leków ustalony w drodze obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 1956 r. o ustaleniu urzędowego spisu leków (Monitor Polski Nr 95, poz. 1055).
1 Obwieszczenie:

- zmienione przez obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 1959 r. (M.P.59.72.388) zmieniające nin. obwieszczenie z dniem 22 sierpnia 1959 r.

- zmienione przez obwieszczenie z dnia 16 października 1959 r. (M.P.59.94.502) zmieniające nin. obwieszczenie z dniem 14 listopada 1959 r.

- zmienione przez obwieszczenie z dnia 21 stycznia 1960 r. (M.P.60.12.57) zmieniające nin. obwieszczenie z dniem 6 lutego 1960 r.

- zmienione przez obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 1960 r. (M.P.60.42.208) zmieniające nin. obwieszczenie z dniem 19 maja 1960 r.

- zmienione przez obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1960 r. (M.P.60.62.299) zmieniające nin. obwieszczenie z dniem 9 sierpnia 1960 r.

- zmienione przez obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 października 1960 r. (M.P.60.84.384) zmieniające nin. obwieszczenie z dniem 12 listopada 1960 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.