Ustalenie terminu wyborów do kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1963.9.44

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 stycznia 1963 r.
w sprawie ustalenia terminu wyborów do kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lutego 1959 r. o trybie wybierania i odwoływania osób wchodzących w skład kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych oraz przewodniczących składów orzekających tych kolegiów (Dz. U. z 1959 r. Nr 15, poz. 81 i z 1962 r. Nr 16, poz. 71) ustala się termin wyborów do kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach:
1)
wojewódzkich rad narodowych (miejskich w miastach wyłączonych z województw) oraz w miastach stanowiących powiaty, podzielonych na dzielnice,
2)
powiatowych rad narodowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie), dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw oraz w miastach stanowiących powiaty

- na okres od 1 marca 1963 r. do 30 kwietnia 1963 r.

Termin wyborów do kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach:

1)
miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów,
2)
rad narodowych osiedli oraz gromadzkich rad narodowych

zostanie ustalony osobnym zarządzeniem.